Dumakampánnyal fedett összeomlás

Nagyon úgy néz ki, hogy jön a harmadik Széll Kálmán Terv

Képtalálat a következőre: „Matolcsy-mém”

A gyed felső határának növelése, a kétgyermekeseknek járó családi adókedvezmény további emelése, többletforrás az egészségügy számára a magánforrások beengedésével, egészségügyi prevenció erősítése, a népegészségügyi termékadó emelése, a sporteszközök áfatartalmának felülvizsgálata, a gyermekvállalás nyugdíjrendszerben való elismerése – csak néhány javaslat a Magyar Nemzeti Bank szakértői részéről, melyekkel szerintük javítható Magyarország versenyképessége. Azt tudjuk, hogy a kormány készül a versenyképességi fordulat megalapozására, ezért megnéztük, milyen reformjavaslatok vannak már az asztalon, miből tud válogatni.

Versenyképesség mindenek előtt
A World Economic Forum legutóbbi versenyképességi jelentése következtében ismét a figyelem középpontjába került Magyarország versenyképességi helyzete és a versenyképességi fordulat szükségessége újra a kormányzati kommunikáció központi elemévé vált.
A kormány nem is habozott sokáig, Versenyképességi Tanács felállításáról döntött. A kormányhatározat értelmében Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek október 31-ig létre kellett hoznia a testületet az érintett miniszterek, gazdasági szervezetek, oktatási és tudományos intézmények szakmailag elismert képviselőinek felkérésével.
A versenyképesség 5 pillére
A versenyképességi fordulat emlegetése nem újdonság, már tavasszal bejelentette Matolcsy György, hogy Orbán Viktor miniszterelnök arra kérte fel a jegybankot, vázolják fel a következő öt, hosszabb távlatban pedig az eljövendő 25 év felzárkózási pályáját, a versenyképesség javításán keresztül. Mindezt a “Versenyképesség és növekedés” című könyv februári bemutatóján említette meg, a kötetet Palotai Dániel és Virág Barnabás, a jegybank ügyvezető igazgatói szerkesztették. Ezt követően márciusban az MNB elnöke arról is beszélt, hogy a fordulatnak öt pillérre kell épülnie: stabilitás, erőforrások mennyisége, erőforrások minősége, állam működésének javítása, külföldi munkavállalók hazacsábítása. Megemlítette az oktatási források hatékonyságának javítását és növelését is.
Harmadik Széll Kálmán Terv
Ebből is jól látszik tehát, hogy a jegybanknak fontos szerepe lesz a versenyképességi döntések megalapozásában, ezért kézenfekvőnek tűnik felidézni a Versenyképesség és növekedés című kötet fontosabb üzeneteit. A könyv külön részben foglalkozik azokkal a javaslatokkal, amelyekkel javítható lenne a magyar gazdaság versenyképessége. A jegybanki szakértők egyenesen úgy fogalmaznak: “a javaslatok részét képezhetik egy harmadik, a versenyképesség javítására fókuszáló Széll Kálmán Terv kidolgozásának.”
Ebben a részben a közgazdászok hét fejezetben járják körül a versenyképesség legfontosabb területeit és fogalmaznak meg konkrét versenyképességi reformjavaslatokat.
A humántőke fontossága
Külön fejezet foglalkozik a humán tőkeállomány mennyiségével és minőségével, mert a kiadvány szerint a humán tőke a hosszú távú növekedési potenciál egyik meghatározó tényezője. A humán tőke minőségi jellemzői az oktatási rendszer és az egészségügyi ellátórendszer teljesítményének növelésével javíthatók. Ebben a fejezetben az MNB szakértői külön foglalkoznak a demográfiai kihívásokkal, az egészségügyi kiadásokkal, valamint a magyar oktatási eredményekkel és ami még ennél is fontosabb: konkrét javaslatokat tesznek.
1. Demográfia. A cél itt a demográfiai kilátások javítása, a születések száma és termékenységi ráta növekedése. Az előrevetítések alapján ugyanis a következő évtizedekben folytatódik a népesség létszámcsökkenése és felgyorsulhat az elöregedés. Összességében a jelenlegi előrevetítések alapján a következő évtizedekben jelentősen emelkedhetnek a gazdaságilag aktív korúakra háruló terhek ez elöregedés hatására. A felmerülő intézkedések között említi (1)a kiadvány a gyed felső határának növelését (meg kellene haladnia a munkajövedelem 70%-át, valamint a plafont is feljebb kellene emelni a minimálbér kétszeresének 70%-áról);
(2) családi adóalap-kedvezmény további növelése a 2 gyermeket vállaló családoknál (a jelenleg életben lévő, 2019-ig 40 ezer forintra emelkedő összeg további emelése indokolt lehet); (3) egyszeri anyasági támogatás emelése; (4) a bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése; (4) családbarát munkahelyi környezet kialakítása; (5) napközbeni gyermekellátás fejlesztése, ami a magánszektorban ösztönző kedvezményekkel lenne támogatható.
2. Egészségügy. Többletforrás biztosítása az egészségügyi rendszerben a magánforrások beengedésével. Megállapítja az MNB tanulmánya, hogy a magyar egészségügyi rendszer nemzetközi összevetésben forráshiánnyal küzd. Részben az alacsony egészségügyi kiadások következtében Magyarországon az egyik legalacsonyabb a születéskor várható élettartam az EU országai közül. A jegybank anyaga szerint bizonyíték a magyar egészségügy forráshiányos állapotára, hogy az Egészségbiztosítási Alap nullszaldós egyenlege csak úgy jön ki, hogy a központi költségvetés jelentős (2014-ben 560 milliárd forintos) támogatást nyújt a nem elégséges járulékbefizetéseken túl. Megjegyzik azonban itt a szakértők, hogy mivel magas a munkaerőre rakódó teljes adóteher, ezért adó- és járulékemeléssel ez a probléma nem oldható meg. Ebből kiindulva az egészségügyi szektor többletforráshoz jutását a magánforrások beengedésével lehetne biztosítani – javasolják.
3. Egészségügyi prevenció. Ennek keretében a várható élettartam fokozatos felzárkóztatása a cél. Ennek lehetséges elemei a rendszeres szűrővizsgálatok számának növelése, a munkahelyi és iskolai sportolás ösztönzése, valamint a népegészségügyi termékadó további emelése. Konkrét intézkedésként említi meg az elemzés a háziorvosi rendszer erősítését, amelyhez kapcsolódóan kötelező és rendszeres szűrővizsgálatok bevezetése szükséges. Megemlíti a jegybanki elemzés a sporteszközök áfatartalmának felülvizsgálatát is.
4. Gyermekvállalás és nyugdíj. Cél, hogy a nyugdíjrendszer igazságos és fenntartható legyen, aminek egyik lehetséges eszköze a gyermekvállalás nyugdíjrendszerben való elismerése – fogalmaz az anyag. Vagyis a jegybanki tanulmány is a gyermekvállalástól függő nyugdíj ötletét veti fel, hasonlóan a Népesedési Kerekasztal 2014-es javaslatához, amit azonban a kormány határozottan visszautasított többször is. A jegybank anyaga most megállapítja: a jelenlegi magyar nyugdíjrendszer nem támogatja a gyermekvállalást, a rendszer inkonzisztens. Ezért olyan nyugdíjrendszerre lenne szükség, amely figyelembe veszi a gyermeknevelésre fordított egyéni erőfeszítéseket, a felnevelt gyermekek számát is. Emellett indokolt lehet a felnevelt gyermek iskolázottságának (és esetleg járulékfizetésének) figyelembevétele is. Elismerik azonban, hogy a javaslat óvatos megvalósítást igényel.
5. Öngondoskodás. A cél, hogy növekedjen a nyugdíjcélú megtakarítások összege. Ehhez hozzájárulhat az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak fejlődésének támogatása, valamint a nyugdíjbiztosítást választó ügyfelek védelme.
6. Oktatás. Az oktatási rendszer teljesítménye javítható a költségvetési és magánforrások összegének növelésével. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségeit, hogy hogyan lehet tovább növelni az oktatási rendszerben, elsősorban a felsőoktatásban a magánforrások arányát.
7. Alap- és középfokú oktatás. A munkapiaci igényekhez igazodva erősíteni kell a kompetencia- és készségalapú tananyagot, esetleg a 9 évfolyamos alapfokú képzést – olvasható az anyagban egy újabb javaslat.
8. Nyelvtudás javítása a középfokú oktatásban. Növelni kell a nyelvoktatásra fordított tarák számát. A munkaerőpiaci igényekhez igazodva prioritássá kell válnia, hogy lehetőség szerint valamennyi diák tanuljon meg angolul a középiskolai évek alatt. A népesség nyelvtudásának fejlődését eredményezheti a televízióban és a mozikban vetített idegen nyelvű filmek szinkronizálás helyett feliratokkal való vetítése – írják.
9. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának további növelése. Ez a cél elérhető a csökkenő létszámú korcsoportok mellett a jelenlegi felsőoktatási keretszámok fenntartásával.
10. Műszaki és természettudományi végzettséggel rendelkező diplomások arányának növelése. A felsőoktatás szerkezetének alkalmazkodnia kell a munkaerőpiac szükségleteihez, azaz tovább kell emelkednie a műszaki és természettudományos végzettséggel rendelkező diplomások arányának. Ennek eszköze lehet a képzéshez kapcsolódó férőhelyek felsőoktatási keretszámon belüli arányának növelése. Figyelembe kell venni azonban, hogy egy ilyen létszámbővítés jelentős beruházásokat követel meg (új épületek, műszerek).
11. Felsőoktatási K+F-kiadások növelése. Ennek egyik eszköze lehet az egyetemek és vállalatok közötti kiválósági központok létrehozása.
12. Mentális egészség csomag. Cél, hogy javuljon a magyar lakosság lelki egészsége. A tanulmány szerzői úgy vélik, hogy pusztán gazdasági nézőpontból ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy növekedjen a munkaerő termelékenysége, és csökkenjenek a betegséggel kapcsolatos társadalmi költségek.
(portfolio)
Bal-Rad komm: A “varázsvonal” végigvonul a vízgereblyézés egészén! MAGÁNTŐKE BEVONÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, mert a júdáspénz semmire sem elég, az összeszerldék által még úgy-amennyire életben tartott NYUGDÍJKASSZA PEDIG HAMAROSAN ÖSSZEOMLIK HA NEM LESZNEK ÚJ JÁRULÉKBEFIZETŐ RABSZOLGÁK!
A legájabb mekkmesteri remekelképzelések MOST SEM JUTNAK EL ADDIG A FELISMERÉSIG, HOGY ÖNÁLLÓ MAGYAR GAZDASÁGOT KELLENE LÉTREHOZNI! Amely megtermelné a fedezetet az állami feladatok gyakorlati megvalósításához.
Lesz viszont hatalmas csinnadrattával folyamatosan hirdetett REFORMCSOMAG, meg dicsőségjelentések óránként, meg melldöngetések és vállveregetések. Csak éppen pozitív változás nem lesz! Egy eredendően bűnös társadalompolitika és egy alárendeltségi gazdaságpolitika továbberőltetése csak a totális összeomlást hozza el.
Ezeknek a “reformtörekvéseknek” a célja mindössze a látszat fenntartása! Még egy ideig! Elhitetni a népekkel, hogy van remény, VERSENYKÉPESEK vagyunk!
Döbrögisztán versenyképességének egyetlen garanciája a lebutult, a napi megélhetésért az EU-legalacsonyabb béreiért egymással versengő nép. Ami ha nem elegendő létszámát tekintve az ELVÁRT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ, hát importálnak hozzá!
Az unión kívülről!

 

Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.
Ha tetszett ez a cikk, oszd meg és/vagy kommentáld a cikket a facebookon, twitteren, hozzászólásokban nagyobb médiafelületeken.
Facebookon: Balrad.com, a Twitteren: @Balradcom
Támogasd a Bal-Rad munkáját pénzadományoddal postai küldemény formájában,
Molnár Erzsébet 2747 Törtel, Petőfi-ut. 12.

vagy paypal utalással:
Kategória: FŐOLDAL | A közvetlen link.

Dumakampánnyal fedett összeomlás bejegyzéshez 17 hozzászólás

 1. Kovács szerint:

  Admin !

  Károgsz, mint egy vészmadár !
  Mi rossz van abban, ha a születések számát és termékenységi rátát növelni akarják, ha az egészségügyi helyzeten – főleg – prevencióval javítani akarnak, vagy netán az oktatás színvonalát akarják emelni ?
  Persze tudjuk, hogy ez is zsidó bűnbanda, tehát egészen mást fognak csinálni, mint amiről beszélnek, és abban nem biztos, hogy lesz köszönet.
  De azért kár, hogy Orbán gyűlöleted hagyod ennyire eluralkodni magadon, hogy a fürdővízzel kiöntenéd a gyereket is.
  Vedd már észre, hogy a nosztalgiával semmire nem mégy. Szocialista állami ipar egy jó darabig nem lesz, ha lenne, a népességnek ezen a tudatossági szintjén az katasztofális lenne.
  Bemutassam ? Tegyük fel, hogy államosítják a Balradot. Kineveznének egy igazgatót, akinek kijárna a milliós fizetés ( és ez egy szerény követelés lenne az igazgatótól, elvvégre ha egy kétezerfős egyetem rektora kaphat kétmillát, a Balrad, ami több emberhez szólhat, miért ne kaphatna egymilliós igazgatói státuszt). De mégjobb lenne rögtön vezérigazgató, legalább három aligazgatóval, a titkárnőkről el ne feledkezzek, meg a külön informatikustól, – ja bocsánat – informatikai főosztályvezetőről megfelelő létszámú személyzettel, valamint takarítókkal, PR-ossal, szóvivővel, portással és biztonsági emberekkel, vállalati pszichológussal ….
  Szóval így nézne ki az Állami Balrad, de meddig is bírná 🙂 ?

 2. M szerint:

  Kovács ön buta!
  Nézzünk alap dialektikát.
  Ha adott egy magyar kézben lévő gyár és magyar alkalmazottak, a teljes körű foglalkoztatottság, amely eltartott egy jól működő szociális rendszert, egészségügy és hadsereg….. és 35év alatt 10 milliárd adósságot termelt.
  Adott egy külföldi kézben lévő, rész foglalkoztatottságú, nem működő szociális rendszer, egészségügy, nem létező hadsereg és 26év alatt 100milliárd adósság plusz (plusz az előző rendszer értékeinek kiprivatalizálása).
  Ha ön ebből, a fenti következtetést vonta le, akkor ön nem Occham , hanem vajna-média borotváját használja, amely érzékeny részeket is kivágott.

 3. Kovács szerint:

  Kedves M !
  Szórakoztatóak az itéletei 🙂
  Nem is reagálnék erre, ha nem írt volna valami fontosat, egy nagyon fontos fogalmat nem pedzett volna meg.
  Tény, hogy amit írtam, az egy gondolati konstrukció, tehát lehet vélekedni róla így vagy úgy. Mellesleg nem is erről kellene vélekednie, hanem mondjuk a születési ráta alakulásáról meg a többi javaslatról, de hát úgy tűnik a nemzet gyülölete mindent visz !

  Szóval ezt írta : “Nézzünk alap dialektikát.”

  És itt van az összes probléma gyökere, nem a 26 évé, nem az 1000 évé, hanem az emberiség problémáinak gyökere.
  Úgy hogy ne nézzük a dialaektikát !
  A dialektika egy démon, amit meg kell semmisiteni. A tudati fejlődéshez le kell mondani a humanoid gondolkodás konstrukcióiról, a puszta vélekedésből álló spekulációkról, az elméletek burjánzó sokféleségéről, egyetlen szóval a dialektikus szófosásról. Mindezek az emberi szelllem alapvető zaklatottságának kivetülései, amikor is a zaklatottság kiindulási pontja az igazság közvetlen megtapasztalására való képtelenség.
  Szép napot 🙂

  • vitorla123 szerint:

   Mister Kovács!
   Tényleg azt teszik hinni,hogy a logika két értékű? (O,1) Mi van a három és négy értékű főleg a páratlan számokhoz kapcsolódó logikákkal. Meg az érzelmi logikával?Mi van a harácsolók által kifosztottak logikájával.Gondold át!Két egymásnak ellentmondó ítélet közül mind a kettő hamis!Csak a kettő szintézise igaz.Például,a harácsolók harácsát (profitot) be kell fizetni a költségvetésbe.Cserébe luxus életet biztosítanak a korábban kifosztottak,vagy utódaik?

   • Kovács szerint:

    Vitorla123 !
    A logika végtelen értékű !
    A kétértékű logika kisérlet arra, hogy az ember saját igazát a másikra erőszakolja ( ez logikus, tehát el kell fogadnod).
    A harácsolók logikája meg a kifosztottaké nem ellentétes, csak másik axióma rendszerben gondolkodnak, mindkettő axiómája, hogy valami őket illeti és nem a másikat.
    Az adatok kezelésének egyik szabálya, hogy egy adat csak egy összehasonlítható másik adattal együtt értékelhető.
    Akár a harácsoló, akár a kifosztott “ez az enyém” adata csak olyan összefüggésben értékelhető, hogy kinél van a nagyobb erő (hatalom), kapitalizmus van-e avagy ploletárdiktatúra.
    A harácsolók harácsa nem szintézis, hanem csak szófordulat , a harácsolók harácsának elharácsolása meg egyfelől forradalom, másfelől példának okáért a rendszerváltás, de a látszólagos igazságtartalma mindkettőnek kicsi, még akkor is, ha te történetesen a munkásosztály által ellopott és otthon felhasznált anyagokat vagy netán a gyárban ellógott de kifizett munkaórát nem tartod harácsnak.

    • vitorla123 szerint:

     Miután ugyan az a halmaz,nem lehet más az axióma rendszerük.E=C+V+M. Gazdasági eredmény = állandótöke+változótőke+értéktöbblet.

     • Kovács szerint:

      Dehogynem !
      Egyébként pedig a kiindulási axióma különbözősége önmagában azt jelenti, hogy a halmaz sem ugyanaz.

  • Öcsi szerint:

   Kovács úr ha beillesztem a Fityeszre amit most leírt , szóról szóra igaz.
   Realista hol vagy ? Moszatolsz ?

   2018 közeleg.

   Ugyanazokat a módszereket használják mint bármelyik váltó párt.
   A megválasztásuk után elkezdik kifosztani a Népet magukat milliárdos juttatásokkal javadalmazni, majd a választás előtti évben visszaosztanak egy picit a Népnek. Igazi látványpékség!
   Először fosztogatnak ,utána osztogatnak !
   Igérní kell, az nem kerül pénzbe! (Ron Werber )

   • Kovács szerint:

    Öcsi !
    Minden anyagi hatalom ugyanazt a módszert használja, törvényesíti az anyagok aszimmetrikus eloszlását.
    Csak a szellemi hatalmat nem lehet sem kisajátitani, sem szétosztani 🙂

 4. .... szerint:

  Kovács
  De, a szellemi hatalmat, vagyis a tudást is ki lehet sajátítani, lásd : Citroen Úrat aki ellopta a Lengyel mérnök találmányát, vagy Singer Úrat aki ellopta a varrógép találmányát, vagy sorolhatnám. De az is kisajátítás, mikor a beosztott szellemi tökéjét magának mondja a vezető és büszkélkedik vele, hollott nem az Ő szellemi terméke. (nem irodalmi, vagy más művészeti dologra gondolok és még csak nem is a volt államelnök doktori lopására, a smittelésre), de nagyban csinálja ezt amerika a tudósok átcsábításával.

  • Kovács szerint:

   Az nem szellemi hatalom, még akkor se, ha a köznyelv annak mondja.
   Szellemi hatalomra csúcspélda Jézus, aki kenyeret és halat szaporított, műtét és gyógyszer nélkül gyógyított.
   Ismerek egy pár gyógyítót, akik ugyan nem érik el Jézus színvonalát, de gyógyítani tudnak. Én többnyire magamat gyógyítom, sosem használva fájdalomcsillapítót, de antibiotikumot is nagyon ritkán. Az orvosok csak gyógyszert írnak fel, nem gyógyítanak.
   És ismerek vezetőket, akik képesek vezetésre, és másokat, akik ugyanolyan képzettséggel nem képesek. A karizma szellemi minőség. A tudás és az ismeret különböző dolgok, még akkor is, ha a köznyelv e kettőt összetéveszti.
   Az intellektus és az intuíció két különböző dolog.
   Az ismeretet el lehet sajátítani, a tudáshoz az ismeret kevés.
   Nos, lopd el, sajátítsd ki, ha tudod mások gyógyító képességét, valódi tudását, karizmáját, intuíciós képességeit . Pedig ezek a szellemi hatalomnak csak az alsóbb rétegeit képviselik 🙂

   • 1tothgabor szerint:

    Tisztelt Kovács Úr!

    Zárjuk mán rövidre ezt a dógot: Ön ezen cikk alatt csak intellektuális jellegű lövöldözéseket csinált; leszólt, beszólt, kiigazított, de egy büdös javaslatot, egy szál társadalmi, gazdasági javító elképzelést sem osztott meg, csupán a sznob emberek csimborasszójával, a Jézusi spirituális képzeletekkel vagdalkozott. Pont.

    Nyugodjon meg, az Ön képességére, miszerint “hogy ne mondjak semmit nyóc sorban” senki sem kíváncsi, senki sem akarja ellopni.

    Ui: Félek az olyan emberektől, mint Ön, aki a képesség szó helyett nagyon hamar “hatalom” szót használ. Elgondolkodtató.

    Javító, harmonizáló, de kemény és igazságos döntés egy társadalmi problémára, miszerint mi legyen a papi/spirituális, vallási csoportok megengedett illetékességi jogköre egy elképzelt társadalomban:

    – Minden vallás beteg, mert a bölcsességnek nincsenek teljes tudatában
    – Ugyanígy beteg minden pap/pópa/imám, egyszóval mindenki
    – Bár lehet várni arra, hogy leszállnak zűrhajóval és megkapálják a kiskertet, de TENNI mindig és azonnal kell
    – A 3. dimenzióban az isteni energia HELYETTESÍTŐJE a pénz, ami keletkezésében, felhasználásában és elosztásában is BŰNÖS ÉS ROSSZ A JELENLEGI HELYZETBEN
    – A pénz megszerzéséért vívott csatában bűnöző lett minden “szent ember” fertőzött lett a szívük a lelkük
    – De mivel minden bűn csak bűnt tud szülni nagy valószínűséggel, ezért a vallási vezetők sem mások mint az emberek rabszolgaságban való tartásának eszközei
    – Ami azért probléma, mert sok hülye van a Földön, itt van például Ön is nekünk.
    – Ezért úgy gondolom, a harmónia nem egy megvalósíthatatlan és elképzelhetetlen fogalom, csupán az ész és szív összhangja az igazság és alkotás pozitív halmazában, melyet az erő véd
    – Ezt minden hülye megérthette eddig
    – Ezért minden egyes államban emberi közös döntés eredményeként a papi hatalmakat meg kell nyirbálni, azaz
    — a pap fizetést kap, munkájáért nem kaphat más ellenszolgáltatást /most a hatalom betegei a papok/
    — semmiféle szellemi, spirituális VÁLLALT MUNKÁJÁÉRT nem KÖVETELHET a fizetésén kívül ellenszolgáltatást
    — pénzbeszedési és bármiféle anyagi követelése tilos az emberek felé a papoknak, csupán az önként vállat ADOMÁNYOKAT fogadhatják el /újra visszatérnek a tisztesség útjára/
    — minden pap beszédét köteles rögzíteni, bármiféle politikai szöveg után irány a dutyi /most a bűn és rabszolgaság fenntartói a papok/

    Lenne még gondolatom (templomok átalakítása közösségi terekké, ahol ipari tanulók és művészeti iskolás tanulók profi lakberendezőkkel egymással versenyezve kidíszítik a templomokat, és multifunkciós terekké igazi falusi-városi közösségi térré formálják, ahol kismamaklubtól, nyugdíjas körökig, jógaóráktól meditálóközpontokig mindenre lehetne azokat használni) , de azt nem értenék meg az olyan emberek, mint Ön, aki lépten-nyomon Jézussal beszélgetnek.

    Ha túl durva vagyok sajnálom, ezek még csak a legpuhább verziók voltak. Még gondolkozok azon, hogy koncerttermek vagy szvingerklubbok legyenek a templomok, mert már így is rengeteg önjelölt Jézus van, aki semmit nem akar, csak térdepeltetni az embereket, és elfogadtatni velük a szenvedést.

 5. fatum szerint:

  Admin. Ha nem lenne orbánfóbiád észrevennéd, hogy kádári szocializmus egyik elemét akarja megvalósítani.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.