Távoltartás.(?) KIJELÖLT ÚTVONAL!

 

 

 

Az uzsorásnak nem volt bátorsága hozzá, hát megkérte az ügyészt.

Nem adom a házamat fényképe.

Az ügyész meg természetesen teljesítette a parancsot. Mint ahogyan a bíróság is az elvárás szerint ítélkezett. Na, nem a társadalom elvárása szerint, hanem a bankármaffia kívánságát teljesítette. Mint ahogyan mostanában megszokhattuk.

Vagy a saját kicsinyes gondolatait vetítette a végzésre a bírónő?
El sem tudja képzelni, hogy az uzsorás magánérdekénél lehet magasztosabb érdek is? Pl a társadalom érdeke.
Képes volt egy bíró nyíltan diktatúrát hirdetni a végzéssel? Csak, mert ezt várták el tőle?
A végzés még nincs a kezemben csak úgy, mint a tárgyalás jegyzőkönyve sem. De – ahogyan a bírónő mondta – a távoltartás 60 napja tegnaptól ketyeg. Mint a SeVizás társadalmi bomba. A kérdés, hogy fel fog-e robbanni.
A lényeg, hogy a bíróság az ügyészi indítványnak helyt adott. 60 napra távoltartást rendelt el az uzsorástól, és a lakóhelyétől.
Jobb híján mellékelem az ügyészi indítványt, amit teljes egészében végzésbe foglalt a bírónő. Az indítvány itt olvasható: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/1744073638951907
Lentebb a fellebbezésem olvasható. Mert ugye a fellebbezésre tegnaptól van három napom. Függetlenül attól, hogy csak a jövő héten kapom meg írásban a végzést.
Az is igaz, hogy a fellebbezést tegnap kétszer is megtettem:
Egyszer szóban a tárgyaláson, másodszor ráutaló magatartással a Laura úton. Ez utóbbi volt az igazi fellebbezés. Úgy is mondhatnám, hogy polgári engedetlenség volt? Vagy csak ügyes játék a joggal, és a jogtalan végzéssel? Majd meglátjuk, hogy ügyes volt-e.
Azzal fenyegetett a bírónő – szerinte csak tájékoztatott – hogy ha megszegem a távoltartás szabályait, akkor előzetesbe is kerülhetek.
Csak annyit válaszoltam, hogy milyen jól fog kinézni, hogy békés véleménynyilvánítás miatt előzetes letartóztatásba tesznek. Még annyit tettem hozzá, hogy jövő héten akár találkozhatunk is az előzetes tárgyalásomon.
Ügyesen játszott most az uzsorás, a jogászai, az ügyész és a bíróság a büntetőeljárás szabályaival. Együtt, akarategységben, közösen elérték, hogy ne kelljen piCsányinak szembenézni a véleményünkkel.
Tavaly az miatt hiúsult meg a távoltartás ülés, mert az uzsorás nem akart velünk találkozni. Mivel maga kérte a távoltartást, így ott kellett volna lennie a tárgyaláson.
Most az ügyész kérte a távoltartást. Így az ügyésznek kellett ott lennie a tárgyaláson.
A bíró meg jól elutasította az indítványomat a sértett meghallgatását illetően.
Szerintem ezzel megsértette a tisztességes eljáráshoz fűződő jogomat.
Részletek az itt olvasható fellebbezésben:
„Tárgy: Fellebbezés 43.Bny.304/17 ügyben távoltartás elrendelésének megszüntetése érdekében
Tisztelt Törvényszék!
„Amikor az igazságtalanságból törvény lesz, az ellenállás felelősséggé válik!” (Thomas Jefferson)
Alulírott Póka László kérem, hogy:
 1. Az ellenem elrendelt távoltartást megszüntetni szíveskedjenek
 2. Amennyiben az elsődleges kérelmemnek nem tesznek eleget, úgy az ellenem elrendelt távoltartást kizárólag az első számú uzsorással történő közvetlen kapcsolatfelvétel megkísérlésének megtiltására korlátozzák
Indoklás:

A távoltartás ülésen a tisztességes eljáráshoz való jogom sérült az alábbiak miatt:
Nem ismerhettem meg a sértett magánindítványát.
A bíróság érdemi indoklás nélkül elutasította indítványomat, miszerint megkaphassam a sértetti magánindítványt, és vagy sértetti tanúvallomást, valamint a sértett meghallgatására tett indítványomat is.
Ezzel a bíróság korlátozta a védekezéshez való jogomat, mivel nem tudtam érveket felhozni az uzsorás hisztijével szemben, mivel azokat nem ismertem.
Mivel a bíróság az ügyész indítványára alapvető jogaim gyakorlásában korlátozott 60 napra, szükségesnek tartom, hogy az ügyben az alapos gyanú fennállását részletesen derítse fel. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha én, mint gyanúsított megismerhetem, hogy milyen érveket sorakoztattak fel az mellett, hogy a zaklatás bűncselekményének az alapos gyanúja fennáll.
 Kérésem ellenére az ügyészség által hivatkozott videófelvételeket sem tekinthettem meg.
A fentiekből adódóan az sem derült ki az eljárás során, hogy az ügyészség az alapos gyanút pontosan mely cselekvésre alapozza.
Azt sem fejtette ki sem az ügyészség, sem a bíróság, hogy mely cselekvésem milyen módon merítette ki a törvényi tényállást legalább az alapos gyanú szintjén.
„222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
Látszik a törvény szövegéből, hogy a törvényi tényállás megköveteli a célzatosságot. Vagyis hogy az elkövetőnek célja kell, hogy legyen – jelen ügyben – a magánéletbe, mindennapi életvitelbe való önkényes beavatkozás, és a háborgatást ennek érdekében hajtja végre.
Az eljárás során ilyen célzatosságra semmilyen adat nem merült fel, ilyent velem nem közöltek. Ilyen a bíróság indoklásában sem hangzott el.
Az ezirányú kérdésekre mind a rendőrségi meghallgatáson, mind a távoltartó ülésen nemleges választ adtam.
Az eljárás során mindvégig azt emlegette a rendőrség, az ügyész, a bíró is, hogy a sértett magánélete megzavarása, háborgatása valósult meg.
De a törvény nem a megzavarodottságot, háborgatottságot rendeli büntetni, hanem egyértelműen fogalmazva csak azt, ha valaki azzal a céllal háborgat valakit, hogy beavatkozzon a magánéletébe.
Mivel ilyen cél még a gyanú szintjén sem merült fel, – ha felmerült volna, akkor illett volna közölni, hogy tudjak ez irányban védekezni – így az alapos gyanú sem állhat fenn.
Ha az alapos gyanú nem áll fenn, akkor nincs helye kényszerintézkedésnek.
A bíróság indoklásában kiemelte, hogy nem a tartós, hanem a rendszeres fordulat miatt látta indokoltnak a távoltartást. Következő mondatban a bíróság közölte, hogy olyan is van, hogy 4 hónapig sem nyilvánítok véleményt a Laura úton, de olyan is van, hogy egy hónapban 4 alkalommal.
Nehéz elképzelni, hogy ebben lenne valami rendszer.
A véleménynyilvánításaim sorra valamilyen a bankrendszer, és vagy a vele mára már összefonódó igazságszolgáltatás, és politikusok által okozott sérelmek miatt történnek.
Mivel nincs rendszer a gazságok elkövetésében, így nincs rendszer a véleménynyilvánításomban sem.
Legfeljebb az érzékelhető, hogy a véleménynyilvánítások egyre sűrűbbek. Ennek oka, hogy egyre több adat kerül nyilvánosságra azzal kapcsolatban, hogy a bankrendszer, és jelképévé vált első számú uzsorás nem csak a politikusokat, hanem most már főbírókat is dróton rángat, és ezek a személyek nem csak tűrik a kifosztást, de a kifosztás részeseivé válnak.
A bíróság helytelenül – a bírói gyakorlattól és a közvélekedéstől teljesen eltérően – állapította meg, hogy az első számú uzsorás ne lenne közszereplő, köznyelvben közéleti szereplő.
Köztudomású tény, hogy lázár jános azt nyilatkozta csányi sándorról, hogy csányi az ország első számú uzsorása, és hogy páváskodik a devizahitelesektől szerzett milliárdjaival. Szintén ismert, hogy a bíróság csányi általi feljelentésben szereplő vádak alól lázárt felmentette.
A Fővárosi Törvényszék honlapján perükkel kapcsolatban az alábbi volt olvasható:
“A bíróság leszögezte, hogy a kijelentések objektíve alkalmasak ugyan az emberi méltóság, a társadalmi megbecsülés csorbítására, a szakmai és emberi tisztesség megkérdőjelezésére, azonban  Csányi Sándor közéleti státusza miatt azok a vélemény és a kritika határian belül maradtak, öncélú becsmérlést nem tartalmaznak “
Úgy gondolom, hogy nem lehet elfogadható, ha egy politikusnak több jogot adnánk a vélemény kifejtése tekintetében, mint pl. egy banki károsultnak.
Már gyerekkoromban sem fogadtam el az „amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek” típusú vélekedést.
Ebből adódóan az első számú uzsorásnak az én irányomból is többet kell eltűrnie, mint általában egy nem közéleti szereplőnek.
Már csak azért is, mert ahogyan az eljárásban is kifejtettem, az átlag ember nem páváskodik a miniszterelnök mellett a felcsúti stadionban, vagy az évértékelőkön.
A dédimamám ezzel kapcsolatban azt mondogatta, – amit magam is osztok – hogy „aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók.”
A bíróság szerint fontos kérdés volt még a kerítés. Én úgy gondolom, hogy semmi köze a zaklatás ügyéhez, hiszen ha a kerítéssel kapcsolatban lenne problémája az uzsorásnak, akkor azt egy másik eljárásban próbálhatná érvényesíteni. Szintén a fent kifejtettek miatt nem tudom, hogy maga a sértett hisztizett-e a kerítés miatt. Ahogyan jeleztem ez is az eljárás hibája, hogy ezt nem ismerhettem meg.
Külön kell választanunk a tulajdon, és a magánélet kérdését. Jelen eljárás nem terjed ki a tulajdonhoz fűződő jogokra. Jelen eljárás legfeljebb a magánélet háborgatását vizsgálja. Abban azért bízhatunk, hogy a magánélet a kerítésen túl zajlik. Mármint kívülről nézve túl. Még csányiéknál is.
Az szintén nem igényel különösebb bizonyítást, hiszen Alkotmánybírósági határozatok foglakoznak vele, hogy amennyiben a magánélet a közterületet érinti, akkor az nem lesz feltétlen háborítatlan. Az AB ezt az alapjogok ütköztetésének, korlátozásának kérdésében vizsgálta. Megállapította, hogy konkuráló alapjogok legfeljebb arányosan, az elérendő cél érdekében feltétlenül szükséges módon és mértékben korlátozhatók.
Ilyen a véleménynyilvánításhoz fűződő jog korlátozása is. Akár a távoltartással, ami álláspontom szerint aránytalan korlátozás az elérendő célhoz képest.
Különösen akkor aggályos ez, ha megnézzük jelen társadalmi helyzetet a SeVizakölcsönökkel kapcsolatban kialakult feszültség tükrében.
Jelen távoltartás azt üzeni a társadalomnak, hogy bármennyit lophatnak a bankok és a bankárok, az ezzel kapcsolatos véleményüket a károsultak nem mondhatják el. Mert ha mégis elmondják, akkor akár előzetes letartoztatás is várhat rájuk. Ez utóbbit tájékoztatásul közölte eljáró bíró, mikor a távoltartás szabályainak betartására hívta fel a figyelmemet.
Most azt látni kell, hogy maga a távoltartás nem fog megakadályozni abban, hogy véleményt nyilvánítsak. Legfeljebb nem keresem a kapcsolatot az uzsorással.
Ez a végzés így, ebben a formájában nyílt kihirdetése orbán diktatúrájának, ahol a bankárok a bírák és a politikusok irányításával, valamint számukra előnyök juttatásával elérhetik, hogy szabadon rabolhassanak, fosztogathassák a népet.
Nem is végzésként kellett volna kihirdetni a Fő utcában, hanem a Kossuth téren kellett volna közhírré tenni. Esetleg megjelentetni a közlönyben, hogy tegnaptól diktatúra van.
Térjünk még kicsit vissza a kerítésre, aminek külső oldala is a bíró szerint magánterület, magántulajdon, és így a magánélet része.
Szigetszentmiklóson, és Dunavarsányban politikusok kerítésén történő véleménynyilvánítás miatt elmarasztaltak, a VI. kerületben pedig eljárást kezdeményeztek közterületi hirdetmény elhelyezése miatt.
Ezen kívül több mint száz esetben fordult elő, hogy kárt nem okozva véleményt ragasztottam bank kirakatra, politikus, bankár házára, kerítésére rendőrök jelenlétében úgy, hogy nem indult szabálysértési, vagy büntetőeljárás.
Most akkor mi van? Közterület, vagy nem? Jó lenne eldönteni, mert így az állampolgár nem tudja, hogy mihez tartsa magát.
Ha az első számú uzsorás hisztizik, akkor magánterület, magánélet, ha politikailag kedves a bankok, vagy bankárokkal szembeni véleménynyilvánítás, akkor minden rendben van, lehet nyomni?
Még valami a kerítésről. Semmi nem bizonyította az eljárásban, hogy az uzsorás kerítése magánterületen van. Az utcában megnézve a többi kerítést, aminél több cm-rel kintebb lóg a Laura út 26. számú ház kerítésének külső felülete inkább az vélelmezhető, hogy akár még fizikailag is közterületet foglalhat el.
Amennyiben az uzsorás általam nem ismert hisztijéből – miszerint a háborgatás megvalósult – a bíróságok és az ügyészség arra következtet, hogy célom volt a beavatkozás, akkor joggal feltételezhető a következőkben írt célzatosság is.
– Az ügyészség okulva a 2016. május 26. napjára tűzött távoltartó ülésből, – ami az uzsorás magánindítványára indult, és az eljárás, az miatt hiúsult meg, mert csányi nem akart eljönni, mint sértett – most maga indítványozta a távoltartást. A célja az volt, hogy az uzsorásnak ne kellejen megjelenni az ülésen. A bíróság úgy volt ebben partner, hogy elutasította az indítványomat a sértett meghallgatása körében. Tehát összejátszottak az uzsorással.
A fentiekben legalább akkora célzatosság fedezhető fel hivatali visszaélésként az uzsorás javára, mint az én véleménynyilvánításomban, az uzsorás magánéletébe való beavatkozás körében.
Kérem, hogy ezen gondolkodjanak el, és ha szükségét érzik, vizsgálják meg, hogy nem aggályos-e az eljárási renddel való ilyen fokú visszaélés a sértett érdekében.
Egyebekben fenntartom a bíróságon és a rendőrségi kihallgatásom során tett nyilatkozataimat, és indítványaimat.
A fentiek miatt kérem, hogy a II. fokú eljárásban a távoltartást nyilvános tárgyaláson, a sajtó nyilvánosság biztosítása mellett indítványaimnak helyt adva bírálják felül az I. fokú bíróság döntését.
Szüntessék meg a távoltartást.
Az előfordulhat, hogy amikor az írásbeli végzést megkapom, akkor lesz még néhány gondolat, amivel kiegészítem a fellebbezésemet.
Kívánom a Törvényszék bíráinak, hogy legyen több bátorságuk jelen társadalmi helyzetben igazságos döntést hozni, mint az első fokon eljáró Szabóné dr. Frank Emesének. Aki egyébként egy kedves bíró is lehetne, ha felmérné a társadalmi súlyát a döntésének, és nem hinné el, hogy az oligarchák érdeke nem minden esetben egyezik meg a társadalom érdekével, valamint elfogadná azt, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának kiüresítését jelentené, ha engedélyt kérnénk a véleménynyilvánításra attól, aki felé a bírálat arányul.
Tököl, 2017. február 15.
Tisztelettel: Póka László”
 
Bal-Rad komm: Többről van ám itt szó, mint egyszerűen “távoltartásról”!
Döbrögisztán jogrendje precedenst teremtett.
A RABLÓK NYUGALMA MINDENNÉL FONTOSABB!
Tegnap “csak” Csányi lett háboríthatatlan! Viszont megszületett az igazodási pont, ami BÁRMELYIK MAFFIÓZÓ SZÁMÁRA HIVATKOZÁSI ALAP LEHET!
Ha bármelyik azt gondolja, hogy az ő nyugalmát BÁRKI ZARGATJA-elő a végzést. Jogászkézbe vele, és a bíróság intézkedik! Eleinte. Később már alacsonyabb szintre-az önkormányzatokhoz-fogját leadni a döntés jogát. Azok pedig-mivelhogy leterheltek-egyenesen a rendőrséghez. Hiszen végső soron a rendőrség fog a gyakorlatban érvényt szerezni a jognak.
Aztán el fog jönni az idő, amikor a NÉP számára kijelölik a kötelező vonulási utakat. Ezek nagy ívben kerülik ki a banditák rablóvárait.
EZ A TÁVOLTARTÁSI VÉGZÉS NEM CSUPÁN A VÉLEMÉNNYILVÁNÍTÁS LEHETŐSÉGÉT KORLÁTOZZA!
KÖTELEZŐ HALADÁSI IRÁNYT, BETARTANDÓ KIJELÖLT ÚTVONALAT HATÁROZ MEG! SZÓ SZERINT!

 

Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.
Ha tetszett ez a cikk, oszd meg és/vagy kommentáld a cikket a facebookon, twitteren, hozzászólásokban nagyobb médiafelületeken.
Facebookon: Balrad.com, a Twitteren: @Balradcom
Támogasd a Bal-Rad munkáját pénzadományoddal postai küldemény formájában,
Molnár Erzsébet 2747 Törtel, Petőfi-ut. 12.

vagy paypal utalással:
Kategória: OTTHONVÉDELEM | A közvetlen link.

Távoltartás.(?) KIJELÖLT ÚTVONAL! bejegyzéshez 10 hozzászólás

 1. id Kiss László szerint:

  AZ EGYMÁS BÁNTÁSA GÁTOL
  https://www.facebook.com/events/158351544672038/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1487184965461576

  Péter Menyhért Tudod, ti vagytok a hatalom bohócai, de nem vagytok komolyak, nem jelentetek veszélyt a bűnözőknek.
  Tetszik · Válasz · 1 · 7 órája

  István Veres Bocsi? Nem illik ez hozzád Péter.. Valamikor itt etted a sót te is.. Tudod bohóckodtál pár helyen,a csapat árnyékában..Sok sikert.
  Tetszik · Válasz · 7 órája

  László Kiss KEDVES Péter Menyhért NEM SZÉP DOLOG MÁST BÁNTANI – MERT MINDEN TETTRE ÉS MINDENKIRE SZÜKSÉGÜNK VAN, HOGY A DIKTÁTORT ÉS HATALMÁT – URALMÁT BANDÁJÁVAL EGYÜTT ELŰZZÜK! A továbbiakban kisbetűvel folytatom: Szóval akkor régen én is bohóc voltam – mert lemertem írni talán legelőször, biztos, hogy legelőször bátran – merészen nem félve – azt, hogy Budaházyt jogalap-nélkül ítélték el – nem volt joguk, mely történetet párosítottam egy példa beszéddel: amit már egyszer elloptak (állam) az ellen már nem lehet fellépni vagy erőszakosan, megdönteni se rákészülni, mert megelőzte az orbáni maffia , ez volt a tartalma. Befejezve – én nem tudok sehol ott lenni, mert engem taccsra tettek és bizony abban a köztársaságban, amit Bende úr szorgalmaz, hogy helyre állítsa – anyagilag és egészségügyileg 2003-tól utolért az 1987 BM. trauma és lerokkantam! Mai napig – szenvedem és feleségem és családom is! Kubinyí a tegnapi adásában is elmondta ugyan ezt, miközben egyetért a jogos felháborodással nem ért egyet a szoc- kommcsi rendszer vezette pontokhoz való visszatérésre – ÉN SEM! – – ezért egy minimumot kell mindenkinek elfogadni! Ez így van legyen közös cél – és ez az, hogy a maffia bűnöző államot megszüntessük – hogy utána milyen lesz na ezt itt a kérdés! Én leírtam TERVEZETT RÖPLAPOMON – mit most ide idézek újból EMLÉKEZTETŐNEK:: “…. VÉDELEM –SZABADSÁG —FÜGGETLENSÉG—-SEMLEGESSÉG—
  J O G F O L Y T O N O S S Á G !
  Mind ezt elérhetjük, ha helyesen tesszük!

  A cél
  AVATÓ KORONA JOGFOLYTONOS ALKOTMÁNYOS RENDJÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSA!

  Belső Magyarországnak nevezett területen élő minden emberének – a külső területen különböző néven formált nevezett államok területén élő magyar embereknek szóló:

  F E L H Í V Á S!

  A felhívás kéri, hogy 2018, évi megszokott választás napja előtt , spontán, jöjjön össze Budapesten,
  Legalább 100000 embernek kell összejönni ahhoz, hogy ki kiáltsuk kívánságunkat: védelmünk előzetes megszervezését követőn:
  S Z A B A D S Á G —-F Ü G G E T L E N S É G —-S E M L E G E S S É G BELSŐ MAGYARORSZÁGNAK! KÜLSŐ MAGYARORSZÁGNAK EGYESÍTÉSSEL!

  Egy emberként kijelentjük, hogy a jelenlegi ÖSSZEZSUGORÍTOTT ÁLLAPOT A DIKTÁTUMMAL ÁTRAJZOLT MAGYARORSZÁGI TÉRKÉP ÉS A BENNE LEVŐ működtetett antidemokratikus rendszer semmiképp sem szolgálják a magyar NÉP – NEMZET érdekét.
  Hisszük, de tudjuk is, hogy EREDETI FORMÁBAN ÉS RENDBEN kell működnie, nem pedig egy függőségen alapuló, kiszolgáltatott rendszert kell fenntartania.
  Korszerű, demokratikus, szakmai alapokon nyugvó rendszert akarunk, amit nem a félelem, hanem a közös tenni akarás vezérel.
  Szeretnénk együttműködni MINDENKIVEL annak érdekében, hogy a magyar NÉP-NEMZET az általa megérdemelt helyet foglalhassa el a világban.

  MAFFIÓZÓKKAL – TERRORISTÁKKAL NEM TÁRGYALUNK!

  KEZÜNKBE VESSZÜK SORSUNK IRÁNYÍTÁSÁT – MI A MAGYAR NÉP!
  Tetszik · Válasz · épp most

 2. istván szerint:

  IdKiss!
  A szentkorona tanának ,meg egyéb nyilas-fasiszta-legitimista eszmeiséggel csak még nagyobb diktatúrát akasztasz a nép nyakába,és hangoztatod ezt anélkül,hogy széles tömegek állnának mögötted!Ez 56-nak egyik eszméje a sok marhaság körül ,körbegyalulva olyan maszlaggal,amely elrejti a valódi célt, a hatalom szűkkörű társaság
  számára való megszerzését!Amelynek uralmánál egy akármilyen sztalini,vagy rákosista rendszer is jobb lenne,pedig azoknál 56 után sokkal normálisabb élet köszöntött a dolgozókra!Úgy látszik ,nem tudtok megülni a valagatokon,hanem ilyen baromságokkal
  csalogattok,de inkább riasztjátok a tömegeket!Rátok éppen úgy nincs szüksége a dolgozók országának,mint Orbánra,és bandájára,vagy éppen egy újabb Gyurcsány-atlantista rendszerre!
  Ugyan egy erőszakos királyi rendszer mennyivel lenne jobb ennél a mainál!?megsúgom,semmivel sem,legfeljebb banditák polgárháborújának terepe lenne az ország!

  • id Kiss László szerint:

   NEM AZÉRT KÖZÖLTEM, HOGY VITATKOZZ RAJTA OSTOBA ÉS NE SÉRTEGESD A VALÓDI MAGYAR ÉRZELMET! KI AKAR ITT ÚJABB JOBBÁGYSÁGOT MEG STB. AMIRE UTALSZ – KEREK PEREC LEÍRTAM MIT AKARUNK MI A MAGYAR NÉP – IDÉZEM BUNKÓ – ÍRNÁM SZÍVESEN CSAK AZT ÍROM NEKED TUDATLAN VAGY TUDATOS PRÓKÁTOR!
   “….Korszerű, demokratikus, szakmai alapokon nyugvó rendszert akarunk, amit nem a félelem, hanem a közös tenni akarás vezérel….”

   ÉRTED? ÉS ADD MEG NEKEM, HOGY A TOVÁBBIAKBAN NEM CSIKLANDOZOL ENGEM ÉS ÍRÁSAIM!

   • id Kiss László szerint:

    BOCS ÉS EZ VOLT A FELVEZETŐJE – PONT AZ OLYANOKNAK AKIK NEM ÉRTIK:
    “…Egyik éjjel felébredtem és egy betörővel találtam szembe magam – rá csodálkoztam és kérdeztem tőle – jó ember mit keres maga itt éjnek idején, amikor én nappal sem találok semmit! Mert elloptak tőlem mindent a nav, a maffia orbán állama – és stb. soroltam neki fel – megsajnált és sűrű bocsánat kérés közepette elváltunk –

    és ez VALÓSÁGBAN – OLVASSÁTOK ÉS TERJESSZÉTEK:
    AZ EGYMÁS BÁNTÁSA GÁTOL…Tovább…

    • vitorla123 szerint:

     A szent,meg a korona meg a többi nem a magyar munkavállalók sorsát könnyíti meg. Mára nyilvánvaló ,hogy isten nincs és így szentjei se lehetnek.Egy erős magyar állam attól erős,hogy atom,vagy hidrogénbombával rettenti el a bosszúálló zsidókat aharácsolók támogatásától. .Adunk nekik útlevelet és mehetnek palesztínába,a tisztességesen megszerzett vagyonkájukkal együtt.Amit harácsoltak az marad.Az kell a vörösfasiszta állam újraszervezéséhez. Hogy minden magyar munkavállaló napi 5 óra munkával megkeresse azt a lóvét amivel a családját eltudja tartani és a gyerekeit fel tudja nevelni.
     Ja csak a szövegben van eltérés, a lényegben egyet értünk!

     • Hun szerint:

      Egy kivételtől eltekintve egyetértek veled. Isten létezik!

    • vitorla123 szerint:

     Hát azon,hogy vane isten vagy nincs nem fogunk összeveszni.Ténykérdése,hogy munkavállaló meg van és senki sem képviseli a parlamentbe.Csak a kiírtására szövetkezett istenimádók vannak ott.Hogy fordulnának fel.

 3. Havasi Gáspár szerint:

  A SZENT KORONA TAN
  KIFEJLŐDÉSE
  ÉS MAI JELENTŐSÉGE

  DR. MOLNÁR KÁLMÁN
  EGYETEMI TANÁR

  A MAGYAR NŐK SZENT KORONA SZÖVETSÉGÉBEN
  1927 FEBRUÁR 2-ÁN TARTOTT ELŐADÁS

  (Az uralkodó osztály nő tagjai)

  Idézet Tőle:

  „A fejlődés folyamatát azután lezárja a harmadik korszakot
  megnyitó Werbőczy Istvánnak, a valaha élt legnagyobb magyar
  jogásznak örökbecsű munkája. Ő volt az, aki a színtézis nagy
  munkáját elvégezte, aki a nemzet által egy félévezreden
  át összehordott szilárd kövekből a szent korona tanának viharálló
  épületét felépítette, a tapasztalati elemekből az elvont tételt leszűrte,
  s ezzel az államalkotó és államfenntartó magyar géniusznak
  dicsőséges örök emléket emelt, s utódaira olyan becses örökséget
  hagyott, amiből immár újabb félévezred óta élünk, s amire
  jövő fejlődésünket is alapítanunk kell, ha mint magyarok, magyar
  elgondoláson alapuló magyar államban akarjuk megkezdeni
  és tovább élni történelmünk második évezredét.”

  Ez a kis idézet tömören elmondja, hogy miről szólt és miről szól az egyesek által áhított tan. A csúcsot Werbőczy rakta rá, a jobbágyság röghöz kötöttségével. Ehhez rendszerváltás sem kell, mert ez a folyamat éppen zajlik.
  Az átiratok pedig hazudnak, hogy hülyítsék a tömeget.
  A Horthy rendszerben is ezt hirdették, király nem volt, maradt a korona nehéz ólomként az emberek felett.
  Ilyennek gondolkodó ember nem dől be.

  • id Kiss László szerint:

   Havasi Úr van benne valami amit ír- valóban a szent SZÓT RÁ AKASZTOTTÁK A MAGYAR KORONÁRA JÖTTEM RÁ ÉN IS….. Mert a magyar korona minőség – egy állam minősége, ez kifejezte az is, ami régen a vagyont jelentette és ma is a föld érték minőségét – aranykorona – mértékben fejezik ki! És az elején csak az juthatott hozzá birtokosként, mert a tulajdonos a korona volt , aki tettével annak védelmében rendkívülit tett és nem megvásárolta mit azok akiknek pénznyomó automatáig vannak – meg stb. Élő bizonysága napjainkban, hogy több államban ezt a korona állam elmélet gyakorlatát alkalmazzák! Ez is hungarikum! Volt – de mai az lehet, akkor régen a pénznyomok kutyabőrt vásároltak és annyira felhígult, hogy valódi nemes már nem is volt – így történhetett, hogy itthon e honban ide fajultak a dolgok – de mint írom helyre hozható – figyelemmel és hozzá igazítva — az időközben eltelt időre és fejlődési szintre! Az ateistáknak is tetsző dolgon!

  • Janó szerint:

   Azt kifelejted hogy drága jó werbőczy barátunk olybá kezdi a sületlenségeit, hogy van akit szolgának, és valakit uralkodónak teremtetett az isten vagy mi a fene.
   Na ott már ki is szaladtam hányni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.