Száz éve történt: az első lépés!

Az I. világháború orosz részről rengeteg emberáldozattal járt,  és katonai téren kevés sikert hozott. A hátországban élelem- és nyersanyaghiány alakult ki, és mivel a munkások és parasztok nagy részét a frontra küldték, a gazdaság még épen maradt részei is működésképtelenné váltak.

Az ország és társadalma 1917-re teljesen kimerült. A társadalmi változásra elengedhetetlen szükség lett volna, ám a cár minden kezdeményezést elutasított. Az Oroszoszországi Sociáldemokrata Munkáspárt (OSZDMP) Lenin vezette bolsevik frakciója megreformálhatatlannak ítélte az önkényuralmi rendszert. A munkásság-parasztság-katonaság összefogásában látta megvalósíthatónak a gyökeres társadalmi változás megvalósíthatóságát.
Oroszország fővárosában-Szentpétervárott-az 1917 január 22-én kezdődött általános sztrájk nyomán a cár elrendelte a lázongások katonai leverését. A hadsereg azonban nem teljesítette a parancsot, sőt egyes alakulatok a tüntetőkhöz csatlakoztak.
1917 március 12-én a cári tiltás ellenére a Duma mégis összeült, és határozott a kormányzás átvételéről.

Ugyanezen a napon tartotta meg első ülését a Pétervári Szovjet, és rögtön meg is alakították a Munkásküldöttek Szovjetjeinek Ideiglenes Végrehajtó Bizottságát.
Ma száz esztendeje, 1917 március 12-én Szentpétervárott Oroszország megtette az első lépést a Nagy Októberi Szocialista Forradalom irányába.

 

Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.
Ha tetszett ez a cikk, oszd meg és/vagy kommentáld a cikket a facebookon, twitteren, hozzászólásokban nagyobb médiafelületeken.
Facebookon: Balrad.com, a Twitteren: @Balradcom
Támogasd a Bal-Rad munkáját pénzadományoddal postai küldemény formájában,
Molnár Erzsébet 2747 Törtel, Petőfi-ut. 12.

vagy paypal utalással:
Kategória: A BALOLDAL HÍREI | A közvetlen link.

Száz éve történt: az első lépés! bejegyzéshez 10 hozzászólás

 1. Élőfa szerint:

  Ez az eredménye az önkénynek és az urizálásnak. Isten megengedi(az emberek elméjében és szívében), hogy fölfordítsák az eltorzult rendet, ha az államiság képviselői nem hajlandóak reorganizálni a társadalmat és az államot, és elsősorban önmagukon véghezvinni egy személyiségi és lelki reformot. Ez történt Franciaországban 1789.-ben, és 1944.-45.-ben Hazánkban is. A legjámborabb jószág is kirúg, ha nem jól bánnak vele.

 2. vitorla123 szerint:

  Ez a tíz nap az ami megrengette a világot!Nem bántok senkit.Isten, Jézus,Szüz Mária nem volt és nem van,nem lesz!De a kommunista forradalom,Sztálin rendszere nagyon is életképes.Korában hatásosan torolta meg az akkori Döbrögik rémtetteit.Mert mi most ezt hiányoljuk Még akkor is áéletképes,ha mi sikeresen elbasztuk mert a nemzet többsége nyomorogni akart!Persze nem tudta előre. Most aztán baszhatjuk!

 3. pedellus szerint:

  A szabadkőművesség önmagát 1717-ben manifesztálta, akkor hirdette meg tulajdonképpen világuralmi céljait. Érdekes a kétszáz éves ismétlődés: 1517 – protestáns reformáció, 1717 – a szabadkőművesség önmegnyilvánítása és 1917 – a két orosz forradalom. Ugyanazok az erők produkálták egyébként mind az 1517-es, 1717-es és az 1917-es eseményeket is, de amit 1717-ben tervbe vettek és kinyilatkoztattak, azt egy világnappal 1717 után – egy világnap 72 év –, tehát 1789-ben kezdték megvalósítani. Ennek voltak előzményei, hiszen már az angol forradalomban is szerepet játszottak, de a francia forradalom teljes mértékben egy szabadkőművesség által kirobbantott forradalom volt. Nagyon lényeges mozzanat, hogy amikor a rémuralom a csúcspontjára jutott, akkor betiltották a szabadkőművességet.

  1917-ben a szovjet forradalom kirobbantásában is eminens szerepet játszott a szabadkőművesség. A fiatal szovjet állam, amikor betevő falatja nem volt még a kormánynak sem, akkor komoly anyagi támogatást nyújtott a “Grand Orient”-nak. Az oroszországi szabadkőművességet azonban egy idő múlva betiltották.

  Az 1918-as forradalmat Magyarországon, majd az 1919-es bolsevista hatalomátvételt teljes mértékben a szabadkőművesség irányította. Magyarországon a Galilei-kör a szabadkőművesség irányítása alatt álló szabadkőműves produktum volt, a szabadkőművesség általános vonalainál is sötétebb arculatú, ugyanis itt működött a Martinovics-páholy. Ennek a páholynak a főmestere Jászi (Jakubovics) Oszkár volt, és tagjai között volt található például Ady Endre, valamint a prominens szabadkőműves Varga (Weissfeld) Jenő, aki 1945 után a titkos pártvezetésben vett részt; ő volt Gerő (Singer) Ernő felettese. Varga (Weissfeld) Jenő a Szovjetunió gazdasági életének irányításában is eminens szerepet játszott, ezért majdnem mindig a Szovjetunióban tartózkodott. Az ő alárendeltje volt Gerő (Singer) Ernő, Singeré Rákosi (Rosenfeld) Mátyás, Rákosié (Farkas) Mihály, korábban Mihail Wolf, eredetileg Lőwy Hermann, Farkasé Révai (Léderer) József. Alattuk helyezkedtek el olyanok, mint Péter Gábor, eredeti nevén Eisenberger Benő, vagy Vas (Weinberger) Zoltán.
  http://www.pannonfront.hu/31/09Laszlo.htm

 4. stefimrich szerint:

  pedellus!
  Ha a szabadkőművesség annyira titkos volt,akkor te honnan tudod ezeket?!Azért kérdezem,mert Drábik János is nagyban hangoztatja ,hogy a NOSZF szabadkőműves képződmény volt!Lehet,hogy valóban volt köze más,nem éppen baloldali szervezetnek a kirobbantásához,de akkor nem lett volna szocializmus,nem vezették volna kommunisták!
  Azért kellene ezt szétválasztani,mert jelenleg a rendszerváltás indokaként a szocializmus tehetetlensége,mélyen elnyomó,és igazságtalan voltát hangoztatják,és éltetik a forradalminak mondott 56-os ellenforradalmat!
  Annak eszmeiségét hangoztatva hozták vissza a horthy-izmust Magyarországra,és tették bele politikailag ebbe a körhintába,amelyből aztán (eddig még!!) nincs kiszállás!Az ellenzék is,meg a kormány is 56 szellemének hirdetője,és gyűlöli a szocializmust,ami pedig eddig Mo. életében a leghaladóbb,legélhetőbb rendszer volt,akár szabadkőműves volt Kádár,akár nem!De kommunista biztosan volt!!
  Ne keverjük a szart a májával!
  Ma legtöbben elítélik a szabadkőművességet,néha pedig haladónak mondják,de vastagon tiltakoznak a szocializmus ellen!!Ennek a keveredésnek az eredménye,hogy nem tudunk szakítani a vadkapitalizmus doktrinájával,mert,ugye, embertelen szocializmust ki a csoda akarna!?
  Ha továbbra is ezt a marhaságot szajkózzuk,akkor itt fogunk megrohadni a béka mocskos valaga alatt!!

  • N.agy szerint:

   Tessék k.onkrétum.okat írni.
   H.onnan veszed, h.ogy Kádár szabadkőműves lehetett ? Félzsidó v.olt, az igaz. Horn v.olt szabadkőműves.

 5. stefimrich szerint:

  Az apró szurkapiszkákat engedi elküldeni,de a hosszabb kommenteteket,aminek a tartalma nem kompatibilis a “rendszerrel,azokat nem!!Admin,ha tudsz nézz utána,hogy hol az akadály,hol a blokk a rendszeren!Az is lehet,hogy külön-külön rakták rá a “nemkívánatos” kommentelőkre a zárat?!
  Pedellus!
  Honnan veszed,hogy a szocialista forradalmak szabadkőműves szerzemények voltak?!
  Persze,az lehet,hogy azért,hogy zavart okozzanak a cár birodalmában,segítették egy ideig a kommunistákat,Leninéket,de ez,szerintem 1917-es forradalom győzelme után már nem jöhetett szóba.Az is lehet,hogy Lenin,Sztálin pontosan a szabadkőművesek ,és az általuk kifejtett ellenállás felszámolása,elszigetelése miatt tették olyanná az országot,amilyenné vált!Hangsúlyozom,hogy ennek köszönhető,hogy volt náluk is,és nálunk is ennek köszönhető élhető időszak!Érdekes,hogy mindkettőt a szabadkőművesek döntötték meg!!
  Szóvalne katyvaszoljunk tovább,mert akkor ebből a mocsárból sosem fogunk szabadulni!

 6. szigony szerint:

  A sok száz éve kialakult státuszok tagjai – többnyire a munka nélkül meggazdagodók, vagy leszármazottai, mert valamilyen ok nélkül a folyamatosságot hitelesnek tüntetik fel… – rendre a státuszukot megkérdőjelezőkkel ( mindig indokkal meg-kérdőjelezettek ! ) szemben különféle városi legendákkal próbálják összekuszálni többek gondolatait !

  Ha nem kellően vagyunk az ismeretekkel eleresztve bizony könnyedén lépre IS megyünk, és a tények félreértésével rossz következtetésre juthatunk.

  Ennyi idő – mintegy három generáción túl – alatt észre kellene már végre vennünk, hogy az a státusz amit a mai kapitalista rendszer annyire véd már túlhaladott, ellentétes az emberiség minden értelmes törekvéseivel, kimondottan a kárára az evolúciónak, természetes fejlődésnek IS !

 7. pedellus szerint:

  Stefimrich!
  Idézek D.J. egy másik írásából. Remélem elfogadod a szerzőt illetékesnek. Az írás egy trockista kihallgatási jegyzőkönyvének szószerinti ismertetése. Talán eléggé meggyőző lesz számodra is, hogy belásd a kommunizmus csak a szabadkőműves összeesküvés egy ága!

  A Rakovszkij-jegyzőkönyvek ismertetését megelőző előhang részletei:

  Rakovszkij 1917. decemberében belépett a bolsevik pártba, majd 1918. januárjában találkozott Petrográdon az ugyancsak magas rangú Grand Orientes szabadkőműves Leninnel,

  A kihallgatásáról készült jegyzőkönyv – a történelmi tények utólagos tanúsága szerint – a II. Világháború tényleges forgatókönyvének bizonyult. Rakovszkijnak a Ljubljankában tett vallomását Don Mauricio Carlavilla adta ki Madridban “Sinfonia en Rojo Major” (Egy vörös őrnagy szimfoniája) címmel. Eddig tizenegy kiadást élt meg és számos világnyelvre lefordították. Hrisztyián Georgijevics Rakovszkij – a bolsevizmus egyik alapítója és kiemelkedő személyisége -, hogy életét megmentse, olyan háttér-információkat hozott Sztálin tudomására, amelyek a szó legszorosabb értelmében befolyásolták a világtörténelem alakulását.

  Rakovszkij élete a Ljubljankán valójában Sztálintól függött, ezért úgy kellett megfogalmaznia mondanivalóját, hogy ne csak kihallgatója Kuzmin tábornok értse meg helyesen, hanem annak főnöke – Sztálin is, akinek az NKVD-s tábornok a rábízott ügyekről részletesen jelentést tett. Ezért a részletes és pontos jegyzőkönyv virtuálisan jelenlévő negyedik szereplőjének, az akkori Szovjetunió teljhatalmú urát kell tekintenünk. A nagy tisztogatások és koncepciós perek idején Sztálin szó szerint élet- és halál ura volt. Joszif Viszarionovics Dzsugasvilli a rózsakeresztes irányzatú szabadkőművességhez tartozott. Még kaukázusi évei alatt került kapcsolatba a rózsakeresztesekkel és ismerte meg tanításaikat. Amikor Lenin halála után a hatalom csúcsára került, Sztálin törvényen kívül helyezte 1925-ben a szabadkőművességet, mert magát a bolsevik pártot tekintette szabadkőművesség igazi megtestesítőjének.

  A kihallgatási jegyzőkönyvből részlet:

  Kuz: Ön tényleg képes a kor legcsodálatosabb tudósán tréfálkozni?

  Rak: Tréfálkozni? Dehogy – ez a csodálat kifejezése! Hogy Marxnak sikerüljön a gazdaság oly sok emberét félrevezetnie, mindannyiunk felett kellett állnia. Most azonban, hogy Marxot egész nagyságában megítélhessük, az igazi Marxra kell irányítani figyelmünket, a forradalmárra, a Kommunista Kiáltvány Marxára. Azaz az összeesküvő Marxra, mert egész életében létezett már a forradalom, igen, az összeesküvés állapotában. A forradalom nem véletlenül eme összeesküvő tevékenységet végző férfiaknak köszönheti sikereit és végső győzelmét. (Fontossága miatt újból emlékeztetjük az olvasót, hogy a Grand Orient szabadkőművességhez tartozó Rakovszkij számára a forradalom a világállam megvalósulását jelentette a kiválasztottakból álló és monopolhatalommal rendelkező pénzelit abszolút uralma alatt. D. J.)

  A teljes írás helye: http://mek.oszk.hu/06800/06897/html/0805.htm

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.