“Új társadalomra van szükségünk…”

Kategória: A BALOLDAL HÍREI | A közvetlen link.

“Új társadalomra van szükségünk…” bejegyzéshez 5 hozzászólás

 1. vitorla123 szerint:

  Igen uj társadalomra van szükség!A munkavállalók társadalmára!Ahol a munkavállalók érdekében folyik a politizálás és a mindennapi állami gyakorlat!

  • Kovács szerint:

   Hál’ Istennek ez a kávé már lefőtt, a kávéfőző gumijával együtt, így már nem alkalmas további kávéfőzésre :).
   A “munkavállalók” érdekében folyó politizálást és állami gyakorlatot netán így érted ?
   „ A tízezrével elfogott hazafiak 20 körme alá tíz-tíz gombostűt vertek, s aztán gumibottal összes körmeiket leverték. Vagy: az áldozatot seprűnyélre kötve, talpával lefelé fordítva, talpait órákon át gumibottal addig csépelték, míg kétszeresére dagadt. Vagy: az áldozatról lehúzták harisnyáit, szájába nyomták hogy ne tudjon ordítani, még egy gázálarcot is rákötöttek hangfogónak, azután hozzáfogtak a legkülönfélébb „munkához” : nemi szervét gumibottal cafatokra verték, vagy vékony üvegcsöveket dugtak belé, és vaskalapáccsal addig verték, amíg az üvegcső apró szilánkokként belepréselődött. Az ilyen áldozat még két év múlva is sírt, ahányszor örökké gennyező nemi szervén vizelnie kellett. ( Rosenberg ibolya vezette be ezt a kínzási módszert.)
   Vagy: az áldozat nemi szervét íróasztal fióknyílásába tördelték.
   Vagy: az áldozat nemi szervére két-három gumiforrasztó sallert kötöttek, meggyújtották, és így a nemi szervet teljesen leégették.( Dr. Farkas Ferenc ügyvéden kipróbált módszer, aztán általános)
   Ha nő volt az áldozat, akkor nemi szervét addig döfködték gumibotokkal, amíg véresen kifordult, és az áldozat hónapokon belül szörnyű kínok között meghalt.
   Vagy: az áldozatot hátrafektetve lekötötték, hasára vaslábos alatt patkányt kötöttek, a második vaslábosba föléje égő parazsat tettek, s így a patkányt arra késztették, hogy az áldozat hasán keresztül fúrja magát és elmeneküljön a megsüléstől. ( Dr. Bőhm Ferencen kipróbált módszer)
   Ilyen kínzások közben egyedül a budapesti központjukban , az Andrássy út 60-ban naponta legalább 30-an, 40-en haltak borzalmas mártírhalált.
   A szadizmusnak erről a különös fajtájáról érdemes tudni és megfigyelni , hogy az ószövetségi törvények szellemét „ irtsd ki a magvát „ még szimbolikusan is követi, amidőn nemcsak az áldozat fizikai elpusztítására – de az anya méhe és a férfi nemi szerve ellen irányul. A kihallgatásra hozott férfi foglyok előtt meztelenre vetkőzött ÁVH-s bestiák , akik izgalomba hozták a börtönökben kiéhezett férfit, aztán üvegcsővel és kalapáccsal törik össze annak szerveit, a XX. század barbarizmusának abszolút mélypontját jelentik. Százakról tudunk, akiknek heréit verték órákig gumibottal, s akik vagy belepusztultak ezekbe a kínzásokba, vagy örök életükre nyomorékok lettek.
   Egészen riasztó , hogy a bosszúhadjárat lelki és faji motívuma között milyen megdöbbentő nagy szerepet játszik – a szexuális.
   Munkaszolgálatosok vagy ÁVH-s tisztek, akik rendszeresen bejárak a börtönökbe , hogy ott sorozatosan meggyalázzák a prominensebb női foglyokat, férfiak, köztük neves zsidó újságírók, csak azért mennek el a magyar mártírok kivégzésére, hogy ott szexuálisan kielégüljenek, sőt ilyen természetű élményeiket meg is írják, zsidó doktornők , akik az „ampulla apát „ propagálják, hogy ezzel is rombolják a keresztény anyák erkölcsét, és titkos célként igyekezzenek pótolni az elpusztult zsidó gyermekeket.
   A börtönökben, illetőleg egyedül a Gyűjtőfogházban négy-ötezer a letartóztatottak száma, s ezek az ÁVH tortúrái után is tulajdonképpen az 1867-ben emancipált országhódító kisebbség foglyai. A magyarság ellen irányuló fajgyilkos tendenciát mi sem árulja el jobban, mint hogy a letartóztatottak a magyar értelmiség , parasztság, később a munkásság tagjai, s akik a börtönökben kínozzák, megalázzák őket –eltekintve néhány kubikosból lett ÁVH-stól, mint a hírhedt Lehota ezredes, – a legritkább esetben magyarok. Viszont az orvosok, akik a börtönökben tulajdonképpen élet-halál urai, kivétel nélkül az országhódító nép tagjai közül kerülnek ki. Dr. Ferenc Sándor, a Hatikva 1955. március 28.-i számában orvosőrnagyi ruhában lefényképezve azzal dicsekszik, hogy ő „ pozitív zsidó”, tehát cionista volt, és mint ilyen, 204 nyilas gyilkos kivégzésénél vett részt. „Mikor elhagytam Budapestet, még 51 halálraítélt volt a siralomházban” – mondja.
   Friedmann Ferenc, a kommunista állam főügyészének orvos öccse, György, már meg is írta világrengető tudományos művét, midőn aztán még Rákosiék is letartóztatják gyógyszerlopás miatt.
   Akiket a börtönökben agyonvertek, arról dr. Halász és dr. Benedek főorvosok kiállították a halottlevelet, hogy az áldozat influenzában vagy tüdőrákban halt meg.
   Matolcsy Mátyást, a kiváló magyar szociálreformert dr. Benedek ( Blau) Imre ÁVH-s százados főorvos ölt meg akként, hogy midőn 1953-ban megrohanta az angina pectoris, halálos ágyánál a zsidóktól ellopott aranyak felől érdeklődött, majd sóoldat injekcióval átszállította a másvilágra.
   Hóman Bálinttal, a legnagyobb magyar történelemtudóssal a váci fegyház lépcsőit súroltatták, s midőn a 130 kilóról 70 kilóra soványodott Hómant be kellett szállítani a fogház kórházába, Halász (?) főorvos humanista módon kérdezte tőle: „ Még mindig nem döglött meg, Hóman? „
   De ugyanilyen aeskulapi esküt megtagadva álltak Mindszenty hercegprímás kínzókamrájában Balassa- Blaustein és Weil Emil doktorok.
   A „szigorított fogságra „ ítélt foglyoknak hatórás kurtavasat kellett elszenvedniük mindennap, három hónapig szalmazsák nélkül, a földön fekve, 450 kalóriás koszton. A hatórás kurtavas irtózatos kínjai közepette arra kényszerítik a keresztény foglyokat, papokat, hogy egyházi énekeket énekeljenek.
   Amikor pedig elfogynak a „háborús bűnös fasiszták” , ugyanezzel a szadizmussal rohanják meg a keresztény egyházak papjait. S itt a zsidókat védő 1944-es magyar katolicizmussal és protestantizmussal szemben még világosabban és még érthetőbben érvényesül az ősi mózesi és talmudi törvény: „romboljátok le oltáraikat, szent fáikat égessétek el tűzben”.
   Itt már egy bizonyos nemzeti kisebbség állami törvényei érvényesülnek nemcsak a magyar néppel, hanem immár Krisztus egyházával szemben.
   Mindszenty József hercegprímást, aki ezer és ezer zsidó életét mentette meg, 83 óráig kínozzák, mert mint a Srga könyv mondja – „antiszemita „ volt.
   Kínzói közül egy sem tartozott valamely keresztény vallásfelekezethez.
   Kiss Szalézt, a szentéletű pátert- állítólagos összeesküvés vádjával – forró tűzhelyre ültetik, s miután elégett egész alteste, agyonverik.
   Baranyay Jusztin, a magyar hittudomány egyik lángelméje, a rettentő kínzások következtében a börtönben megőrül és meghal.
   Ugyancsak az ősrégi fanatizmus egyik megnyilatkozása, hogy Kárpáti ( Krausz) birkózóbajnok, később ÁVH-s őrnagy, 1945-ben a debreceni rendőrségi fogdában keresztre feszít egy csendőrt.
   Egyedül az AVH hóhérja, Bogár József 3500 embert akasztott fel- írja a Nation Európa 1962 szeptemberi számában Fiala Ferenc.
   Himler Márton, az amerikai OSS-be szerződött egykori mátraverebélyi zsidó tanító, aki ezredesi rangban végzi a leggyalázatosabb hóhérmunkát, hasonló fejvadászokat szerződtetvén szolgálatába. Izrael Márton és a Himler-csoport vezető tagjai örökre és feledhetetlenül beírják nevüket a magyar-zsidó viszonylat történetének szégyenlapjaira. Himler Márton Péter (Auspitz) Gáborral történt megegyezése alapján -valósággal az amerikaiak, angolok szeme láttára lopja át a GPU börtöneibe a nemzeti magyar vezetőréteg legjobbjait.
   …… S ennek következtében magyarok százai kerülnek börtönökbe, akasztófákra, kivégző oszlopok elé. Olyan magyarok, akiknek foglalkozása, hivatali beosztása kizárta, hogy valamely háborús bűnt követhessenek el. S nyugaton ugyanaz az idegen szadista bosszú , gyűlölet fojtogatja őket, mint keleten és Magyarországon, mert a kivitelezők ugyanazok.
   Magyar újságírók, színészek, művészek indulnak el a kálváriás úton, börtönök és akasztófák felé, mert tehetségükkel félreszorítottak egy tehetségtelenebb országhódítót.
   ….. A keresztény kereskedők egyesületének, a Baross Szövetségnek tagjai kollektíve népellenesek, mert konkurenciát csináltak az országhódítók kereskedelmének.
   Ugyanezért dobják ki az AVH negyedik emeletéről Wünscher Frigyest, a Hangya vezérigazgatóját, akit még a Népbíróság sem tudna semmiféle jogcímen elítélni.
   S ha a magyar „fasiszták,klerikálisok, csuhások” , „jobboldali szociáldemokraták „ sorsa és barbár megkínzatása nem igazolná tételünket, amely szerint a magyarországi bolsevizmus 90 százalékban az idegen kisebbség diktatúrája, Igazolja ezt a nem-zsidó magyar kommunisták sorsa. Rajk László, a véres kezű kommunista belügyminiszter, egyik, Rákosi és Gerő ellen irányuló „antiszemita” kijelentése miatt végzi életét akasztófán. Kádár Jánost, aki „antiszemita” gyanús, Farkas (Wolf) Izrael és Farkas (Wolf) Vlagyimir szovjet NKWD ezredes kínoztatja féltholtra, tépeti le körmeit és fosztja meg -állítólag – férfiasságától.
   Alig ötven évnek tíz magyar miniszterelnöke, 27 minisztere, megszámlálhatatlan katonája, hadvezére, hercegprímása, protestáns püspöke, középosztályának, szellemi gárdájának számos hű fia, leánya végzi életét az idegen institúció akasztófáin, börtöneiben vagy a hontalanságban.
   A véres romhalom alatt ott fekszik a Szovjet által deportált 600 ezer polgári és katonai személy, akiket 1943-ban Varga (Weiszfeld) Jenő, az első kommün népbiztosa , Sztálin első számú gazdasági főtanácsadója ajánlott fel a Pravdában „élő jóvátételként „ a szovjet humanizmus számára.
   Ott fekszenek a délvidéki partizánok által legyilkolt magyar negyvenezrek, akiket Tito helyettese . Mojse Pijade lövetett a szenttamási , zsablyai, csurogi, magyarkanizsai tömegsírokba. S persze nemutolsósorban a véres bűnszámlán ott van az otthoni negyvenezer mártír is, akit a jahvei bosszú napjaiban a befogadott népidegen kisebbség munkaszolgálatosai juttattak hóhérkézre vagy a meszesgödörbe.
   És ott vannak a meg nem született magyarok, akiket a talmudista kommunista egészségügy-minisztérium vezetői irtanak ki a születési korlátozások propagandájával rendkívül egyszerű módon.
   Kodolányi János, az otthon élő nagy magyar író írja 1961 decemberében: „1952-ben még 240 ezer újszülött pillantotta meg a napvilágot. A születések száma 1962-ben már 49 ezerre zuhant. Százezres magyar városokat hajítottak ki az asszonyok a szemétre. A születések indexe 23 ezrelékről 14 ezrelékre, a természetes szaporodás 4,9 ezrelékre süllyedt. A házasságon kívül élő száma az egész lakosságnak caknem egyharmadára duzzadt. A teljesen meddő házasságok a lakosság 14 százalékára. Az egészségügyi-minisztérium vezetői, a születéskorlátozók között csupa álmagyarizált zsidók nevei szerepelnek.
   És a lerombolt templom kövei alatt ott vannak az 1945-ben külföldre menekült 500 ezer magyarnak és az 1956-ban ugyancsak menekülő 172 ezer magyarnak búcsúkönnyei is …
   Cion Bölcseinek jegyzőkönyvei- akár igazak, akár hamisítások –megvalósultak a magyar gyakorlatban is: „Szükséges hogy minden országban rajtunk kívül ne legyen más, csak proletártömeg , továbbá a rendőrséghez tartozó katonák.”
   És akik a terror kulcspozícióit kezükben tartják, a kék parolis terrorezredekbe besorozott magyarok, cigányok valóban a Jegyzőkönyvek kisérteties meglátásait testesítik meg.
   „Rajtunk kívül ne legyen más, csak proletár tömeg.”És nincs is más.
   „Belőlünk mindent elborító terror fakad” – jósolják a Jegyzőkönyvek.
   És valóban az fakad.
   …. Földalatti alagutak állnak rendelkezésére az országhódítóknak, ha éppen menekülni kényszerülnének.
   A Regnum Marianum véres köveit már széjjelhordozták, de a szobor talapzatáról a városligeti kioszkig vezető titkos, földalatti folyosó gondoskodik róla, hogy nagy felvonulások, fényes kommunista ünnepségek során bekövetkezhető kisebb-nagyobb lázadások esetén az ország idegen urai mindenkor elmenekülhessenek a feltámadt népharag elől. A miskolci ÁVH-t, ahol különösen túlzott mértékben vannak képviselve az országhódító faj tagjai, szintén titkos alagút köti össze Lillafüreddel. Negyvenezer főnyi ÁVH-s praetoriánus sereg mellett a magyar NKWD 400 ezer besúgója, spiclije, fizetett ügynöke és denunciánsa fordul a magyar nép ellen.
   Cion Bölcseinek 1895-ös nagy látomása a bolsevizmusról, mint a zsidó világuralom legmagasabb formájáról –íme megvalósult- Magyarországon.
   Négyszázezer spicli ellenőrzi a gyárakban, hivatalokban, hogy mit beszél magyar a magyarral.
   …A budapesti AVH-n és annak vidéki kirendeltségein lefényképeznek minden külföldről érkező levelet, lehallgatnak minden helyi telefonbeszélgetést. S Csepelen, ahol 1938-ban 35 ezer munkás dolgozott 500 munkavezető felügyeletével, 1952-ben 45 ezer munkás dolgozik ( ugyanott!), de a felügyelők, ellenőrök, munkahajcsárok száma 30 ezer !
   S amikor a szabadságharcosok betörnek Rákosi-Rosenfeld Mátyás villájába, ott találják a krematórium –kemencét, amelyben el lehetett tüntetni a magyar áldozatokat. A diktátor luxusvillájában találtak hullakamrákat is, amelyben mésszel, formalinnal leöntött holttestek voltak. S amiként Kun-Kohn Béláék 200 millió aranykorona értékű magyar vagyonnal menekültek a Szovjetunió felé, ugyanúgy 22 vagon magyar értéket rakat fel Gerő (Singer ) Ernő , hogy Moszkva felé induló , száműzött kollégájának legyen mit aprítania a tejbe.
   Orwelli ország rettentő képe az, amidőn 1956. november 2.-án a szabadságharcosok a baggerokkal sni kezdik a félben maradt földalatti vasút egyik részlegébe épített, 3000 cellából álló börtönt, amelyben ismeretlen, eltüntetett rabok szenvedtek, akiket már nem lehetett kiszabadítani, mert jött a szovjet támadás.
   Magyarország számára csak egy tanulság maradt. A Jegyzőkönyvek nagy és megvalósult programja: „Szükséges, hogy minden országban ne legyen más, csak proletár tömeg….. s a rendőrséghez tartozó katonák.”

   Admin:

   -Őszintén szólva gondolkodtam azon, hogy “föleresszem” ezt a hozzászólást vagy sem? (Ami egyébként tőlem függetlenül volt parkolópályán!) Aztán úgy döntöttem, hogy fölengedem.

   Bár a “hazzaffyjak vérének ivásáról, húsuk lerágásáról nem szól ez a rémtörténet, azért megéri megjelentetni. Mint a kommentelő agybajának ékes bizonyítékát!

   Ember! ENNYI BAROMSÁGOT MELYIK HAZZAFFYJAS szervezetben lehet összegereblyézni? Bámulatos. Egészen bámulatos!

   Erre már szavak nincsenek!

   Voltak a Rákosi-rendszernek bűnei-nem is kevés-de már megbocsáss!-évszázadot tévesztettél, meg neveket. Az inkvizíció kora az valamivel előbb volt.

 2. SaLa szerint:

  Hajrá Munkáspárt!

 3. Fergeteg szerint:

  Kül.
  https://444.hu/2017/03/15/kommunistak-rongaltak-meg-a-madridi-56-os-emlekmuvet-mert-szerintuk-56-ban-nem-is-forradalom-volt-az-csak-a-gyoztesek-narrativaja
  ” »Nem akarunk neoliberális propagandát az utcáinkon!« – közölte a szervezet, ami bírálja Madrid baloldali vezetését is.”
  https://m.facebook.com/Yesca-Libre-Castilla-946716052006908/

  • Smith szerint:

   A donbasszi harcteret egész sok nyugat-európai radikális balos megjárta, ahol komolyan elsajátították a gerilla-hadviselést az oroszoktól. Magyarországról is mentek ki harcolni. A magyar hatóságok ekkor kezdték el komolyabban megfigyelni Győrköst és a hozzá köthető weboldalakat, ahol orosz propagandát toltak. Putyint sem kell félteni, hogyha el akarja érni a céljait. Azért telepítik szét az amcsi katonákat Közép-Kelet-Európában, mert attól rettegnek, hogy az oroszok bevonulnak Ukrajnába, és onnan könnyedén tudnák támogatni a nyugatellenes szervezeteket, partizánokat.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.