“Kívülről jöhet a rendszerváltás”

Tölgyessy: Orbán Viktor a választással együtt az egész rendszerét elveszítené

Orbán Viktor tudja, hogy egy választási vereséggel mindent elveszítene, ezért egy ezreléknyi esélyt sem adhat az ellenfeleinek – mondja Tölgyessy Péter. A SZDSZ és a Fidesz volt politikusa szerint a nemzetközi helyzet megváltozása nélkül aligha váltható le a kormány. Tölgyessy Pétert a Lex CEU-ról, a sorosozásról és a tüntetésekről is kérdezte a Klubrádió.

Mellényúltak a lex CEU-val
Tölgyessy úgy véli: habár Orbán Viktor azt hihette, hogy Trump megválasztása után az Egyesült államok nem fogja jelezni, ha valami nem tetszik nekik, a lex CEU-val azonban elszámolta magát. Az Egyesült Államok egyik első számú érdeke, hogy működni hagyják ezeket azt egyetemeket, és ezt az érdeket támadta meg.
“A miniszterelnök egyidejűleg megsértette a fiatalok legmozgékonyabb részét is. Ők már ismerik és szeretik a nyugatos, globalizált világot, és hasonlót szeretnének látni itthon is. Most azt látják, hogy Magyarország kelet felé tart, nekik pedig nincs jövőjük az Orbán rendszerben. Az ebből fakadó düh jelenik meg a tüntetéseken.”
Tölgyessy mindazonáltal nem hiszi, hogy eljutottunk volna addig a forradalmi helyzetig, amit a baloldalon remélnek. Az sem valószínű, hogy az EU egyhamar elszámoltatná viselkedéséért Orbán Viktort: szerinte az Európai Uniónak ezer más dolga van, sok mindenben megrendült a helyzetük.
“Magyarországon már nem lehetséges kormányváltás, csak rendszerváltás. Orbán Viktor érzi, hogy egy választási vereséggel az egész rendszerét elveszítené, ezért egy ezrelék esélyt sem adhat az ellenfeleinek.”
A Kádár-korszakban a szabálykerülés vált a siker titkává és az Orbán rendszer erre a logikára épül: a cél az, hogy legyen egy lojális középosztály, aki tartósan a hatalomban tartja a kormányt, cserébe pedig bármit megtehet.
Kívülről jöhet a rendszerváltás
Az elvi lehetőség megvan a váltásra, a gyakorlatban meglehetősen csekély az esély. Ennek csak kisebb részben oka, hogy Orbán Viktor több száz ponton úgy változtatta meg a közjogi szerkezetet, hogy felé lejtsen a pálya, ide tartozik például az alkotmánybíróság szétverése is. A másik, hogy hiába van a harag és az elégedetlenség többségben, ebből a megosztott közegből nagyon nehezen nő ki ellenzéki többség.
Tölgyessy szerint a változás sokkal inkább kívülről, mint az országon belülről érkezhet:
“A Kádár rendszert sem a magyar ellenzék, hanem a nemzetközi trend buktatta meg. Nagyon komoly mozgások voltak a világon, amik segítették az Orbán rendszert és a legvalószínűbb, hogy végezni is valami ilyesmi fog vele. Ha megváltozik a világtrend és megoldódnak a súlyos problémák, az eltemetheti a Nemzeti Együttműködést Rendszerét.”
(propeller)
Bal-Rad komm: Sajnos igaza van Tölgyessynek! Az különösen fájdalmas, hogy “… megsértette a fiatalok legmozgékonyabb részét is. Ők már ismerik és szeretik a nyugatos, globalizált világot, és hasonlót szeretnének látni itthon is. Most azt látják, hogy Magyarország kelet felé tart, nekik pedig nincs jövőjük az Orbán rendszerben.”
-Ez viszont a mi bűnünk! Mi tehetünk arról, hogy fiataljaink hazugságba születtek, abban nevelkedtek, és a hamis csillogást kedvelik! Nem tettünk semmit sem annak érdekében, hogy felnyissuk szemüket-tudatukat a valóságra. Egy kifosztott, gyarmati létbe taszított országban CSAK IDŐLEGESEN LEHET fönntartani a látszatot. Még az EU-hathatós közreműködésével is! A “varázs” törvényszerűen el fog múlni! A valóságra való keserves ráébredés pedig be fog következni! Kérdés csupán az, hogy nem-e késő lesz akkor már! (Bárhogy alakul is, az évtizedek rablómunkája okozta veszteségek pótolhatatlanok. A Bal-Rad több esetben is utalt rá:”Ezzel” a fiatalsággal, bagy még “ilyenebbel” kellene országot építeni! Ami szinte reménytelen!)
Ám ebben a szorult, és csakis önmagunkat hibáztatható helyzetben is külön említést érdemel a liberálisok bűneinél nem kisebb bűnöket elkövető szélsőjobb zsákmányéhes büdöskommunistázása, amiben még mindig lehetőséget látnak! Ráadásul a döbrögista hordának mindkét szélsőségesség-neoliberálisok és szélsőségesen antikommunisták-a szövetségesei! Büdöskommunistázásban, eredménymegtagadásban, rablási vágyakozásban egyaránt!
Némaságunkkal mi követtük el a legnagyobb bűnt ország, nép, és nemzet ellen! Mi, akik nem tartozunk sem a liberálisok, sem a szociáldemokraták, sem az újfasiszták-neonácik gyülekezeteibe! Megtévesztettségünkre hivatkoznunk pedig már nevetséges és idejét múlt dolog. Hallgattunk akkor…-és hallgatunk most is! Persze hogy nem hallgatnak, és nem is fognak ránk hallgatni a jövőben fiataljaink! Pedig MI VAGYUNK/VOLTUNK, akiknek kellett volna beszélni és tenni!
A Bal-Rad Tölgyessyhez hasonlóan, csak talán ellenkező irányból érkező változásban látja a SZÜKSÉGSZERŰEN BEKÖVETKEZENDŐ RENDSZERVÁLTÁS HAJTÓEREJÉT!
“… a legvalószínűbb, hogy végezni is valami ilyesmi fog vele. Ha megváltozik a világtrend és megoldódnak a súlyos problémák, az eltemetheti a Nemzeti Együttműködést Rendszerét.”
-Tekintettel arra, hogy méretünknél és súlytalanságunknál fogva CSAKIS KÜLSŐ ERŐ SEGÍTSÉGÉBEN BÍZHATUNK, sok irányt nem nevezhetünk meg, amerről érkezhet! Nyugathoz vagyunk csatolva. AZ “EREDMÉNY” jól látható! Pusztulás és züllés! A NER erre alapul! A döbrögizmus lételeme ez! Szoros szimbiózisban a sorosizmussal!
A segítség-HA VAN/LESZ RÁ AKARAT-csakis az ELLENKEZŐ IRÁNYBÓL érkezhet! Nekünk-szebb/jobb időket megértek számára már későn.
Kérdés csupán az, hogy “EZ” A FIATALSÁG miként fogadja?!
Félő, hogy elvérzik a fagadtatásba!
Ez pedig-ha így történik-szintén a mi hallgatásunk, teszetoszaságunk miatt lesz!
Kategória: HÍREK | A közvetlen link.

“Kívülről jöhet a rendszerváltás” bejegyzéshez 14 hozzászólás

 1. id Kiss László szerint:


  a videó margójára: fenti youtube nem vette be – ezt írta ki: A megjegyzést nem sikerült közzétenni ! Piros színű betűkkel!
  Ők nem fogják megtenni, mert: http://alfahir.hu/kivonult_a_fidesz_frakcio_a_trianon_megemlekezesrol

  Ezért nekünk kell megtenni!

  A Magyarországot érintő Trianoni-békediktátum revíziója!!

  A Magyar honpolgárok nevében kérem!
  Javaslom illetve követelem – az 1920. június 4-én Trianoni és az azt kiegészítő 1947. évi szeptember hó 15-i Párizsi Béke-diktátum jogi szempontból történő felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeképp kérem annak megállapítását, hogy a fenti szerződések érvénytelenek és kérem a szerződések hatályon kívül helyezését.
  A nemzetközi joggyakorlat, valamint a Nürnbergi Nemzetközi Bíróság határozataira figyelemmel kérem az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi Bíróságát, hogy az egyenlő elbírálás elvének alapján mentesítse a Magyar Népet az I. világháborúban való részvétele miatt kiszabott kollektív büntetés és annak következményei alól.
  Közismert tény, hogy a Béke-diktátum delegátusainak tagjai között a Magyarországot sújtó retorziót illetően egyetértés nem volt. A nézetkülönbségek a korabeli jegyzőkönyvekből, visszaemlékezésekből egyértelműen igazolhatók.
  A továbbiakban a Diktátum létrejöttében és a Diktátum megkötése utáni időszakban hivatalban lévő politikai személyiségek véleményét idézem:
  David Lloyd George brit miniszterelnök a Londonban, 1928. október hó 4-én előadott beszédében kijelentette: „a teljes okmány- és adattár, amit egyes szövetségeseink a béketárgyalások során nekünk szolgáltattak, hazug és hamisított volt. Nem vettük észre a szövetségeseink által elénk terjesztett statisztikák valótlanságát, amely végül is a diplomácia történetének legigazságtalanabb békéjét hozták létre, és amelyek következménye a nemzetközi törvények és a nemzetközi jogok legdurvább megsértése volt.” A fentiekről David Lloyd George az emlékirataiban szól.
  Henry Pozzi 1933-ban megjelent írásában kifejezetten felveti a tárgyalófelek felelősségét. Lord Newton szerint „a nagy békebírák nem ismerték azon nemzetek néprajzának, földrajzának és történelmének alapelemeit, amelynek sorsát rendezniük kellett.”
  Robert Cecil angol delegátus szerint „a Népszövetséget azon célból hozták létre, hogy „időről időre határrevíziót eszközöljön.”
  Nicolson Harold, aki a Békekonferencián jelen volt, 1933. évben a következőket írta: „Magyarország feldarabolása oly módon történt, hogy az érdekelt lakosság véleményét senki sem vette figyelembe.”
  Az angol diplomata „Peacemaking” címűkönyvében több érdekelt államférfi véleményét is összegzi, amikor a következőt jegyzi fel: „az uralkodó gondolat az volt, hogy az elért béke rossz és alkalmazhatatlan, a béke az intrikának és a kapzsiságnak az eredménye, és ez a béke inkább előkészíti a háborút, mint azt megakadályozná.”
  Nitti, aki az olasz kormány nevében szólott, a békefeltételeket azért tartotta elfogadhatatlannak, mert Magyarország szétdarabolása esetében a szláv túlsúly ellen nem látott semmiféle erőt. Nitti kitért arra is, hogy Olaszország az Osztrák-Magyar Monarchiával, nem pedig Magyarországgal harcolt.
  A későbbi amerikai nagykövet, Bullit, a következőket írta Wilson elnöknek: „Én csak egy vagyok azok a milliók közül, akiknek bizalmuk volt Önben. Mi azt gondoltuk, hogy Ön egy pártatlan és igazságos békét akar. Ennek ellenére a területi feldarabolásoknak népek lettek az áldozatai, és ez magában hordja egy háború csíráit. A Békekonferencia rendelkezései bizonyos, hogy újabb nemzetközi összeütközéseket élez fel. Saját népe és az emberiség érdekében az Egyesült Államoknak kötelessége, hogy megtagadja ennek az igazságtalan békének az aláírását.”
  Itt kell említeni Ionel Bratinau román miniszterelnök 1920. július hó 1. napján Bukarestben elhangzott nyilatkozatát: „nem nyughatunk addig, amíg a magyar népet gazdaságilag és katonailag teljesen tönkre nem tesszük, mert mindaddig, amíg Magyarországban az életképességnek szikrája is van, mi magunkat biztonságban nem érezhetjük.”
  A Trianoni Békeszerződés tárgyalása során több esetben felvetődött, hogy Romániát tekinthetik-e a tárgyaló felek szövetséges államnak. A Franciaországot képviselő Tardieu és Berthelot voltak azok, akik nem kis nehézségek árán érték el azt, hogy az Antant nagyhatalmak Romániát hadviselő államnak ismerjék el. Maga Clemenceau miniszterelnök nyilatkozta, hogy „a szövetségesek megegyeztek abban, hogy Romániát ismét szövetséges hatalomnak tekintik, és a Konferencián e szerint kezelik”, tehát a szövetségesek Romániának ugyanolyan számú küldöttséget engedélyeztek, mint Belgiumnak vagy Szerbiának, vagyis azoknak az államoknak, amelyek a háború kezdetétől annak befejezéséig harcoltak Németország – Ausztria-Magyarország ellen.
  Történelmi tény, hogy a magyar delegáció a Béketárgyalásokon nem vehetett részt. Csupán akkor volt jelen, amikor a meghozott ítéletet, határozatot a részére kézbesítették. Ekkor közölték a magyar delegációval, hogy csak akkor lehet tagja a Népszövetségnek, ha a határozatot tudomásul veszi.
  A magyar delegáció a kényszerítő körülmények hatása alatt írta alá a Béke-diktátumot. Ez az aláírás, mivel a kényszerítő körülmények hatására történt, mind a nemzetközi jog, mind pedig a bírói joggyakorlat értelmében érvénytelen.
  A közelmúlt – de a Béke-diktátum következményeivel szorosan összefüggő – jellemző példája a 169/1997-1991/18 számú törvény, melyet a román illetékes szervek fogadtak el. Ez rendelkezik a törvénytelenül elvett, elkobzott ingatlanok eredeti tulajdonosainak történő visszaszolgáltatásáról. E törvény nemzetközi visszhangja pozitív. Ugyanakkor tény, hogy a törvény ellenére a Romániában kisebbségben élő magyar anyanyelvű lakosság – akiknek mintegy 70-75 %-a a törvény hatály alá tartozna – semmiféle korábban elkobzott vagyonát vissza nem kapta. Hasonlóan a törvény hatálya nem terjedt ki a római katolikus egyházra sem.
  Záradék:
  A petícióból kitűnik, hogy a Trianoni diktátum elfogadásakor Magyarországot az I. világháborúban való részvételéért büntették meg. A Párizsi Béke-diktátum aláírásakor viszont Magyarországot a II. világháborúban való részvétele miatt marasztalták el. Mindkét diktátum kollektív büntetésről rendelkezett, ami a nemzetközi jog alapján elfogadhatatlan.
  Összességében megállapítható, hogy mind a Trianoni, mind a Párizsi Béke-diktátum alakilag és jogilag is érvénytelen. Az elcsatolt területen élő magyar állampolgárok sérelmére 1920. évtől kezdődően olyan bűncselekmények elkövetése történt, amelyek a nemzetközi jog alapján nem évülnek el.
  Szükséges annak bíróság által történő kimondása, hogy a fent említett Szerződések érvénytelenek és az érvénytelenség következtében a Magyar Népet jogorvoslat illeti meg.

  Egy emberként kijelentjük, hogy a jelenlegi ÖSSZEZSUGORÍTOTT ÁLLAPOT A DIKTÁTUMMAL ÁTRAJZOLT MAGYARORSZÁGI TÉRKÉP ÉS A BENNE LEVŐ működtetett antidemokratikus rendszer semmiképp sem szolgálják a magyar NÉP – NEMZET érdekét.

  Hisszük, hogy EREDETI FORMÁBAN ÉS RENDBEN kell működnie, nem pedig egy függőségen alapuló, kiszolgáltatott rendszert kell fenntartania.

  Korszerű, demokratikus, szakmai alapokon nyugvó rendszert akarunk, amit nem a félelem, hanem a közös tenni akarás vezérel.

  Szeretnénk együttműködni MINDENKIVEL annak érdekében, hogy a magyar NÉP-NEMZET az általa megérdemelt helyet foglalhassa el a világban.

  IGAZSÁGOT – TISZTÁNLÁTÁST

  Petíció a trianoni diktátum semmissége miatt annak nemzetközi bíróság előtti megtámadásáért és az eredeti helyzet visszaállításának követeléséért

  Mi, akik a Magyar Nép nevében ma személyesen megjelentünk, kifejezésre juttatjuk azok nevében is, akik nincsenek itt, hogy nem nyugszunk bele a Trianonban történt és a II. világháború után véglegesíteni szándékozott Magyarország-megcsonkításba és követeljük, hogy az ellen tegyen konkrét jogi és politikai lépéseket a Kormány mint Magyarországot képviselő szerv. „Az a magyar, akinek fáj Trianon”, mondja a közismert mondás.
  2019-ben lenne 99 éve, hogy elvesztettük ősi országunk és szeretett lakosságunk nagy részét. Követeljük, hogy ne hagyja tétlenül telni az időt a Kormány. Indítson mielőbb pert megfelelő nemzetközi bíróság előtt, megfelelő ország-alperesek ellen, megfelelő tartalmú keresetlevéllel az iránt, hogy bíróság állapítsa meg a békediktátum semmisségét, és rendelje el az in integrum restitutiót, vagyis az eredeti helyzet visszaállítását
  A MODERN VILÁG SPARTAKUSAI nevében én id. Kiss László 2016-12-28
  Elérhetőségem: 8887. Bázakerettye, Petőfi u.7. tel: 06 30 4593968 email: [email protected]

  KÖVETELEM

  in integrum restitutiót, vagyis az eredeti helyzet visszaállítását

  Ez terjedjen ki mind ősi területeink visszakérésére, mind az elszenvedett hadisarc kamattal növelt visszakövetelésére, és olyan kártérítésre, mely alkalmas annak az elmaradt haszonnak és annak a tömeges lelki szenvedésnek a kompenzálására, mely érte országunkat, hazánkat, népünket a békediktátummal. Nehéz megfogalmazni mindazt, amit kérni kellene, mert erre eddig senki semmilyen konkrét erőfeszítést nem tett, részletesebb tervet nem alkotott. Eljött az ideje.
  Követeljük, hogy Magyarország perbeni keresetlevele tartalmának megszerkesztésére és a perbeni képviselet ellátására szervezzen a Kormány egy, nemzetbiztonsági érdekből jól fizetett, jól képzett és felesketett szakértői csapatot, mely álljon jogászokból, történészekből, gazdasági szakemberekből, és minden felvetődhető egyéb szakterületű szakemberekből, akik kapjanak meg minden segítséget és lehetőséget munkájuk minél hatékonyabb és gondosabb végzésére, beleértve a kisegítő személyzetet, infrastruktúrát és az erkölcsi megbecsülést is.
  Meggyőződésünk, hogy az alapvetően erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, alattomosan szerzett országterületeink birtoklása bitorlás, vagyis jogtalan használat, mely nem indíthatta be a nemzetközi közjogban is ismert területelbirtoklást (a nemzetközi jogban van 99 évre példa), végleges tulajdonjog-átszállást. Meggyőződésünk, hogy a szerződés semmis, aminek természetes jogkövetkezménye az in integrum restitutio. Meggyőződésünk, hogy a szerződés semmisségére bárki határidő nélkül hivatkozhat és mivel a semmisség tegnap, ma és holnap is fennáll, ezért annak csupán megállapítása lenne a nemzetközi bíróság dolga, de a semmisség annak ítéleti kimondása nélkül is fennáll. Meggyőződésünk, hogy azzal, hogy ha valaha is a magyar állam bármilyen joglemondó nyilatkozatot tett a trianoni békediktátum vitatásáról való lemondás, az az által előállított helyzet megváltoztathatatlanságáról, szintén semmis, mert a semmis szerződés nem létező szerződés és a semmisség eleve jogba, jó erkölcsbe és a természetjogba ütköző, joghatást kiváltani nem képes. Ezért a semmis szerződést elfogadó jognyilatkozat szintén semmis, joghatást kiváltani nem képes.
  Elődeink és mi soha meg nem szavaztuk a kegyetlen és álnok országcsonkítást és azt, hogy ez örökre így is maradjon. Ezért mi, magyarok követeljük, hogy a magyar államot képviselni jogosult Magyar Kormány ne maradjon passzív többé, érdekeink és akaratunk szerint pedig feltétlen köteles arra, hogy újabb joglemondó jognyilatkozatot többé nem tehet. Eljött az idő elkezdeni tenni valami konkrétat, ami üdvös, erkölcsös és praktikus is.
  Tisztában vagyunk azzal, hogy „a per az per”, vagyis bizonytalan kimenetelű, sikerességét biztosra venni nem lehet, de reménykedünk a sikerben, legalábbis már pusztán a perindítás kedvező hatásában, mert ha meg nem próbáljuk, akkor semmi soha sem sikerülhet. „Minden munka nehéznek látszik, míg meg nem próbálod” – írja Zrínyi Miklós, idézve egy római hadászati írót. Tisztában vagyunk azzal, hogy a nemzetközi helyzet is jelentős tényező egy ilyen, nagy és számos érdekeket érintő ügyben, vagyis a per önmagában valószínűleg kevés az ítélet végrehajtását is magában foglaló eredményességhez. Ezért követeljük, hogy mind a peres, mind a peren kívüli eredményességhez keressen a Kormány minél tartósabb és erősebb nemzetközi szövetségeseket, akik ugyanúgy léteznek, mint ellenfeleink. Vlagyimir Putyin 2016. szeptember elején egy interjúban a II. világháború után kialakított európai határok rendezése kapcsán kifejezetten megemlítette a magyar határ revíziójának lehetőségét is – a románok nagy ijedtségét kiváltva. A Szovjetunió, Jugoszlávia széthullott, új államok keletkeztek, a két Németország egyesült, már csak egy nagy jogos határmódosítás várat magára Európa közepén: a trianoni diktátum által kialakított határoké.
  Tisztában vagyunk azzal, hogy az elvett területek mostani lakossága már nem ugyanaz és ebből is számos megoldandó probléma származna pernyerésünk esetén. Ezek megoldására is fel kell készülnünk, megfelelő módon, de ahogy a jogtalan döntések következményeit országunk elszenvedte, úgy volnának kötelesek tűrni a visszarendezést a pervesztes államok és lakosságuk. Továbbá a visszarendezés költségeire szükséges volna fordítani a jogszerűen, bírói döntéssel visszafizettetett hadisarc egy részét, vagyis abból telnie kell erre is az eddig bitorló, államunkat körbevevő államoktól járó pénzből. Megfontolandó a békediktátumot aláíró összes állammal, utódállammal szembeni arányos kárigény-érvényesítés.
  A jogilag lehetséges nemzetközi jogi per által teremtett helyzetet ki kellene használni országunk tekintélyének, erejének növelésére. És nem utolsó sorban végig egyezségekre kellene törekedni a nemzetközi bírói hatalom, per számunkra jótékony meglétét kihasználva.
  Vannak eszmék, melyek nem maradhatnak örökké fenn, mert téveszmék, mert az igazsággal ellenkeznek. Téveszmének tartjuk azt a megrengethetetlennek ábrázolt hitrendszert, hamis szabályrendszert, hogy a trianoni határok megváltoztathatatlanok és nem szabad erről még beszélni sem. „Szabályszegőnek” kell ahhoz lenni, hogy valaki szembe menjen a hagyományos „bölcsességgel” és újat alkosson. Ez már neurobiológiailag is bizonyított. Újat csakis „hitrombolók” tudnak alkotni. Mi jogszerű hitrombolók vagyunk. Számunkra a régi állapot az új. Már kreatív szemmel nézzük az igazságot, ami az, hogy a trianoni határokon belüli terület, természeti kincsek a miénk örökre, jogszerűen el nem birtokolhatók tőlünk.
  Ami jogszerűen visszajár, csak azt kérjük, egyetlen négyzetméterrel, egyetlen forinttal többet sem. De ezt kérnünk kell végre! Követeljük, hogy ezt a jogi és természetjogi igazságossági elvet tartsa szem előtt a minket képviselni köteles és jogosult Kormányunk, amelytől természetjogi alapon követeljük, hogy igaza tudatában, kreatívan és okosan álljon a trianoni országcsonkítás jogi és politikai visszaváltoztatási kívánalmához. Önkéntes alapon nem kapunk semmit vissza. Helyettünk más nem intézkedhet. Magyarország kell forszírozza.

  A mi szándékunk alapvetően nem erőszakos úton való területszerzésre, pénzkövetelésre, idegen lakosság feletti uralom-szerzésre terjed ki. Azonban az óhatatlanul felvetődő nemzetbiztonsági kockázatok miatti párhuzamos óvatos és ügyes lépéseket is szorgalmazunk.
  Budapest, Kossuth tér, 2016. november 30.
  Dr. Grespik László ügyvéd

  Minden jóakaratú magyar jogász írja alá!

  Aláírom……………………………….. elérhetőségem:………………………………………
  Szükség esetén képviselem az ügyet nemzetközi bíróság előtt!

  Küldő és egyetértő ezen írással:

  Id. Kiss László sk. Elérhetőségem: [email protected] 06 30 4593968
  Postac: 8887. Bázakerettye, Petőfi u.7.
  2017-04-23

  Admin:

  Már csak egy megjegyzés: Grespik László már meghalt!
  És még egy: BELEGONDOLT ABBA BÁRKI IS, HOGY MI LENNE A KÖVETKEZMÉNY? (Aligha!)

  • Hun szerint:

   ADMINNAK ÉS A BALRAD OLVASOK FIGYELMÉBE AJÁNLOM:
   http://ayurvedika.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=288:nyirkai-joslat&catid=95:joslatok&Itemid=143

   Sajnos az ország hamarosan két részre (tábborra) fog szakadni! Idézet a jóslatból:
   “Még hatvan-hetven!

   A rátarti úr napszámért kunyerál.

   Már mindent elkótyavetyéltek.

   Csak alantas szolgálatok maradnak,

   égbekiáltó árulások.

   Lesznek, kik alattomos ellenséggel

   fújnak egy követ.

   Bevezetik a hét tevét,

   hogy az innen köpködhessen lángot –

   a bikát nyergelõ asszonyra.

   Ebbõl belviszály is támad, meg külsõ viszály is.

   A Kost Áldozó

   két fia tovább marakodik.

   A tevék magyar hajcsárai

   Manó bõrét húzzák Krisztus képére,

   hogy megtévesszék a népet,

   és aranyra válthassák a félhold csillogását.

   Õk a Kost Áldozó, tevét nyergelõ

   fiát segítik,

   más magyarok meg a másikat.

   Kettészakad a nemzet,

   lángra lobban az Ország.

   A lángot vér oltja.

   Magyar magyart gyilkol,

   de a bika hátáról is ide lõnek

   a hét teve miatt.

   A nép fele elpusztul.”

   Apropó a hét tevéről jut eszembe, talán a CEU-ról lenne szó?

 2. Stiglic Hszerzés alosztály szerint:

  Admin aki hülye az felül a csilogásra.
  Aki inteligens a dolgok mögé lát.

  A kapitalizmusnak egy elönye van
  A TERMÉSZTES SZELEKCIO
  Néha egy országnak sajnos szüksége van rá.

  De utána az erösekkel ujra indulhat a szocializmus.

  • id Kiss László szerint:

   LEHET, HOGY IGAZATOK VAN – DE EGYET TUDOK, HITLER IS ÉS SZTÁLIN IS SZOCIALIZMUST-KOMMUNIZMUST ÉPÍTETT – TUDJUK MI LETT A VÉGE – DE A MAGYAR SZELLEM A REND – IGAZ MA MÉG TALONBA VAN DE A TÖRTÉNELEMBE BEBIZONYÍTOTTA, HOGY ÉLETKÉPESEBB TÖBB SZÁZADOKON ÁT – AMIT ÍRTAM AZ MÁR MODERNEBB – ÉS ELFOGADHATÓ – IDÉZEK BELŐLE: “…Hisszük, hogy EREDETI FORMÁBAN ÉS RENDBEN kell működnie, nem pedig egy függőségen alapuló, kiszolgáltatott rendszert kell fenntartania.

   Korszerű, demokratikus, szakmai alapokon nyugvó rendszert akarunk, amit nem a félelem, hanem a közös tenni akarás vezérel.

   Szeretnénk együttműködni MINDENKIVEL annak érdekében, hogy a magyar NÉP-NEMZET az általa megérdemelt helyet foglalhassa el a világban.

   IGAZSÁGOT – TISZTÁNLÁTÁST…”

   ÉS MIVEL JÁRNA? RENDEL NEM KÁOSSZAL! EGY TOLLVONÁSSAL VETTÉK EL CSALÁRDUL – ÉS ÚGY IS KÖVETELJÜK VISSZA TOLLVONÁSSAL TISZTESSÉGESEN A RÉGIT!
   üd. id. Kiss László

   ui: kérlek admin ne enged , hogy bárkit lehülyézzenek, meg stb. durva dolgokat – ha nincs érve akkor azokat töröld pláne az új oldalon majd – oda is fel tettem!

   • vitorla123 szerint:

    A nemzetközi gyakorlatban a jog hatástalan.De én támogatom!Miért ne lehetne egyszer a nagyhatalmaknak az az érdeke,hogy legyen Magyarország!Mert ami most van az nem az!Az egy Izraeli megye.

   • NSP szerint:

    Nem rajtuk és nem a népükön múlt, hogy ez lett a vége. Amint most is, akkor is a tartóinkon és a pénzükön múlt.

 3. Fergeteg szerint:

  Tölgyessy több igazságot is mondott, melyek közül egy olyat kiemelnék, amit majdnem minden, a híreket legalább minimálisan követő ember tud vagy sejt, de a Fidesz holdudvarán kívül viszonylag kevés, liberális oldalt is megjárt véleményvezér szokott megerősíteni.
  “Az Egyesült Államok egyik első számú érdeke, hogy működni hagyják ezeket azt egyetemeket, és [O. V.] ezt az érdeket támadta meg.” – Naná. Akármennyire nem illeszkednek Sorosnak és társainak a hálózatai a jelenleg valamivel konzervatívabbá váló amerikai külpolitika ideológiai irányvonalába, azt fontos figyelembe venni, hogy ezek a hálózatok óriási érdekérvényesítő potenciállal bírnak, amit még így is, minden járulékos mocskukkal együtt az amerikai érdekek szolgálatába állíthatnak, tehát bolondok lennének, ha hagynák felszámolni őket a világban. Másrészt a mélyebb amerikai struktúrák beágyazott embereinek lecseréléséhez, valamint a saját ideológiájukat képviselő hálózatok megerősítéséhez/kiépítéséhez még nevetségesen kevés volt az az idő, amit Trump eddig a hivatalában eltöltött (ez bizonyos esetekben akár évtizedeket igényelne), és több mint valószínű, hogy inkább kompromisszumra törekednek annak érdekében, hogy a meglévő, egyébként roppant erős érdekérvényesítési lehetőségeket kihasználhassák.
  Tölgyessy azonban mondott olyat is, ami már kevésbé valószínű, hogy kiállná az igazság próbáját.
  “A miniszterelnök egyidejűleg megsértette a fiatalok legmozgékonyabb részét is. Ők már ismerik és szeretik a nyugatos, globalizált világot, és hasonlót szeretnének látni itthon is.” Ez kétségtelenül igaz a fiatalok egy részére, azonban összemosni őket a szintén mozgékony, ám a “nyugatos, globalizált világnak” csak a lehetőségeit kihasználó, viszont “értékeit” egyáltalán nem szerető fiatalokkal: nagy hiba. Talán szándékos hiba, szándékos torzítás.
  Admin is nagy igazságot mondott: “…külön említést érdemel a liberálisok bűneinél nem kisebb bűnöket elkövető szélsőjobb zsákmányéhes büdöskommunistázása, amiben még mindig lehetőséget látnak!” Sajnos tökéletesen igaz. Ezzel a húzással egy kalap alá vesznek rengeteg olyan embert, akiknek csak egy része tehető felelőssé a rendszerváltás eredményeiért, illetve szintén csak egy része illeszthető be a kommunistákról kialakított, általános (szélső)jobboldali képbe. Nem utolsó sorban pedig a lehetséges változás erőit aprózzák el vele még jobban.
  Admint és a hozzá hasonlóan gondolkodókat én legalább részben felmenteném az önvád súlya alól. Hiszen mi is volt a rendszerváltás egyik legfontosabb törekvése? Nyilván az, hogy a hazájukat a korábbi kapcsolatrendszernek megfelelően szolgálókat a háttérbe szorítsák, és megnyissák az országot a gazdasági versenyben sikeresebbé váló “nemzetközi”.(nyugati) piacoknak. Ez a nyitás hosszú távon csak az abban érdekelt politikai-gazdasági-ideológiai (a “fajit” szándékosan nem veszem be ide, de azok, akik ebben a sémában gondolkodnak, felőlem nyugodtan kiegészíthetik ezzel is) köröknek kedvezhetett, és a jelenlegi politikai csatározások is az ő harcaikat tükrözik, miután a piacok kényes leosztásai megborultak, a rövid ideig tartó közös érdekek pedig megszűntek. Akiket háttérbe szorítottak, azok hangja nem lehetett erős, ha hallatták, ha nem.
  Ami Tölgyessy és Admin közös következtetését, a kívülről jövő rendszerváltást (azon belül is az Admin-féle “ellenkező irányból jövő segítséget”) illeti, egyetértek. Admin aggodalmai a fiatalsággal kapcsolatban jogosak, csak a Nyugat – egyébként már horizonton lévő, de még távoli – hanyatlása, majd végső bukása oszlathatná el őket, ám azt látni lehet, hogy még vannak tartalékok benne, és oly mértékű gazdasági-katonai-politikai erőt halmozott fel a sok évszázados gyarmati kifosztásokkal. hogy ezeket felhasználva megpróbálhatja “áttelepíteni” magát (rendszerét) bármely etnikai-kulturális környezetbe, legalábbis ezt hiszi (feltehetőleg rosszul, de a teljes kudarc bekövetkeztéig küzd majd, és addig valószínűleg túl sok idő telhet el ahhoz, hogy pl. Magyarország azt mint _Magyar_ország átvészelje). Én azt javaslom, búslakodás helyett készüljön fel lélekben mindenki, hogy ha nem villan fel egy váratlan szerencsecsillag, leszármazottai idővel vagy beolvadnak egy sikeresebb etnikai-kulturális közegbe, vagy (a mainál jóval rosszabb feltételek között) megpróbálják majd fenntartani identitásukat. Utóbbihoz nem ártana megszüntetni azt a rengeteg törésvonalat, amelyeket sokszor jószándékú, sokszor önző, olykor pedig kifejezetten ártani akaró személyek pattintottak a magyarok között, és komoly alapokon tisztázni kellene, kik is vagyunk, honnan jöttünk, miken mentünk át, mely hagyományokhoz kötődünk, mit tartunk fontosnak/értékesnek, és merre is tartunk. Ebben a formában talán még van jövő, ha a bölcsesség kitartással és jókora szerencsével is párosul. Egyébként ott állhat előttünk számtalan, az emberiség történelme során eltűnő vagy beolvadó nép példája.

  • id Kiss László szerint:

   Fergeteg szerint:
   2017-04-23 – 11:36 sok igazságod mondtál:

   Mindenkinek van vétke – nekem is Kádárnak is – pl. nem tetszett, hogy az elmenekülő magyarokat ellenségnek állította be – én is elmenekülnék, ha tudnám kivégezne a hatalom? Ma már nem menekülnék – inkább mártír lennék, mert már nem sok van hátra életemből, de bizony fiatalon felvenném a nyúlcipőt életem és szeretteim megvédésében!
   Tehát akkor fiatalon nem közvetlen Kádár ártott, ha nem a túlbuzgó senki acsarnikok – magyar gyűlölő – de ma is tart, viszont ez már nem értem! Hallgassátok csak meg Kádár beszédét szinte csoda számba megy Soros zsidóról beszél – meg stb. https://www.youtube.com/watch?v=-iY6JOtODB4

 4. Havasi Gáspár szerint:

  Azért azt tudni kell, hogy Tölgyessy hova és kikhez tartozik. Tévedés azt hinni, hogy a magyarokhoz szól. Nem, Ő a magyar zsidókhoz szól. Ö Magyarország cionista gyarmattá alakításának egyik fő szereplője. A magyar neki is csak gój, és gyarmati rabszolga, akit ki kell zsákmányolni.

  ”A miniszterelnök egyidejűleg megsértette a fiatalok legmozgékonyabb részét is.” –
  Ők csak magyarországi fiatalok (meg nem magyarországiak), Ők az okos telefonos tüntetgetők, ráérnek, hiszen a magyar fiatalok dolgoznak helyettük is. Ők félnek a kelettől, nem véletlen.
  ”Magyarországon már nem lehetséges kormányváltás, csak rendszerváltás”-
  Egy szekéren a liberálisokkal, hatalmat akarnak, tehát rendszert kell váltani, persze a saját rendszerükre, ami több cikluson át ívelt, amíg az embereknél be nem telt a pohár. Egy védett rendszert akarnak USRAEL árnyékában, mert az örök (vagyis csak hiszik) .
  Ma nincs olyan középosztály, mely Kádár alatt létezett, ez humbug. De ha nem tud mit mondani, mégis kell valami hihető.
  Persze, hogy kívülről várja a rendszerváltást, testvérei szervezik is.
  A Kádár rendszert nem a nemzetközi trend, és nem is a magyar ellenzik, hanem a nemzetközi cionizmus, és a nemzetekbe és pártjaiba beépülő ügynökök buktatták meg a kánaán eljövetelének ígéretével. Ami viszont tény hogy nemzetközi támogatással. Ennek pedig Ő is szerves aktivistája volt.

 5. dum, dum szerint:

  Orbán tudja mit tesz.
  Próbálja Magyarországot megtartani egy kb. élhető állapotban, a zsidók számára !
  “A mi fiunk”, ezekkel a szavakkal mutatták be a Kneszetben..

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.